Quảng Bình: Trên 190 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác qua Hội LHPN huyện Minh Hóa

11/05/2023
Để duy trì thực hiện tín dụng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Minh Hóa, ngay từ Quý I/2023, Hội LHPN huyện đã tăng cường phối hợp cùng Ngân hàng CSXH huyện đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn ủy thác đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tạo cho hội viên nghèo tiếp cận nguồn vốn kịp thời để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.
Một mô hình vay vốn ủy thác qua HPN phát huy tốt hiệu quả

Đến nay, nguồn vốn Hội LHPN huyện quản lý ủy thác có 14 chương trình tín dụng, có 15/15 Hội phụ nữ cấp xã ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện. Tổng nguồn vốn quản lý là 191,5 tỷ đồng với 3,1 ngàn hộ vay vốn, bình quân vay 61,8 triệu đồng/hộ, dư nợ tăng 7,4 tỷ đồng so với cuối năm 2022 (tỷ lệ tăng trưởng 4% so với năm 2022), mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn có 92 tổ.

 

Các chương trình quản lý nguồn vốn dư nợ lớn như: cho vay hộ mới thoát nghèo 49,7 tỷ đồng với 874 hộ vay vốn; cho vay hộ cận nghèo 45,7 tỷ đồng với 920 hộ vay vốn; cho vay giải quyết việc làm 19,2 tỷ đồng với 407 lao động được vay vốn, còn lại là các chương trình tín dụng khác. Một số Hội LHPN xã quản lý nguồn vốn tương đối lớn như: Hội LHPN thị trấn Quy Đạt quản lý 37,8 tỷ đồng với 530 hộ vay vốn; Hội LHPN xã Yên Hóa quản lý 26,2 tỷ đồng với 360 hộ vay vốn; Hội LHPN xã Minh Hóa quản lý 19 tỷ đồng với 310 hộ vay vốn.

Trong thời gian tới, dự báo nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ hỗ trợ lớn đến các đối tượng thụ hưởng, do đó Hội LHPN huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục bám sát các nội dung, nhiệm vụ ủy thác để phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện đẩy mạnh giải ngân cho vay, trong đó chú trọng tuyên truyền làm tốt công tác xuất khẩu lao động, cho vay nguồn vốn hỗ trợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, giải quyết việc làm từ nguồn vốn Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng vào công tác kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của các hộ vay; không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng; chú trọng xây dựng các mô hình điển hình hội viên phụ nữ phát huy tốt hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn huyện, tạo sức lan tỏa đến các tầng lớp hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Việt Hà

Video