Agribank đồng hành cùng hội viên, phụ nữ Bến Tre phát triển kinh tế

31/10/2022
Cùng đồng hành với Hội LHPN tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững và tiếp cận nguồn vốn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bến Tre (Agribank) đã mở rộng gói vay qua tổ vay vốn/tổ liên kết - tổ cho vay lưu động tạo điều kiện để chị em được tiếp cận nguồn vốn vay thuận lợi, nhanh chóng, sử dụng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh… nhằm phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội ở cơ sở.
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa phát biểu tại buổi tọa đàm

Cho vay qua tổ vay vốn là một trong các chương trình trọng điểm tín dụng của Agribank phối hợp với Hội LHPN tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số: 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; giúp tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của người dân nói chung và hội viên, phụ nữ nói riêng nhằm phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Hiện nay, Bến Tre còn khoảng 14.231 hộ nghèo và 15.423 hộ cận nghèo, trong đó có 7.687 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ (năm 2021). Qua khảo sát của các cấp Hội, có 3.325/7.687 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ có điều kiện phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Trước tình hình đó, hàng năm, Hội LHPN tỉnh tăng cường lãnh, chỉ đạo các Hội cơ sở xây dựng kế hoạch và có các biện pháp thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và phụ nữ trong các hộ nghèo được thoát nghèo bền vững. Trong đó, các cấp Hội chú trọng phối hợp với Agribank kịp thời cung ứng vốn giúp hội viên, phụ nữ có điều kiện phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm hộ nghèo là hội viên, phụ nữ nói riêng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nói chung.

Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã ký kết văn bản phối hợp với Agribank chi nhánh tỉnh về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tính đến nay, Agribank có 1.123 tổ vay vốn trên địa bàn tỉnh, với 46.994 thành viên và tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn đạt trên 6.000 tỷ đồng. Trong đó, Hội LHPN quản lý 254 tổ, với 10.973 thành viên và tổng dư nợ 1.375 tỷ đồng. Hàng năm, từ nguồn vốn tín dụng cho vay qua tổ của Agribank đã góp phần giúp cho 762 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được thoát nghèo (trong năm 2021). Việc được hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ vay vốn và thu lãi tại xã, ấp (chi, tổ Hội) đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, phụ nữ không mất thời gian di chuyển đến các phòng giao dịch ngân hàng, giúp tiết kiệm chi phí và an toàn cho khách hàng và giúp ngân hàng thuận tiện trong việc quản lý khách hàng là hội viên, phụ nữ. Qua thời gian phối hợp triển khai thực hiện, tổ vay vốn thực sự là cánh tay nối dài của Agribank đến với hội viên, phụ nữ; là “cứu cánh" giúp cho hội viên, phụ nữ trong khôi phục, mở rộng sản xuất, kinh doanh… và là “người bạn” đồng hành cùng các cấp Hội trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế.

Đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các tổ viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả nợ vay (gốc, lãi) đầy đủ, đúng thời gian quy định. Khi tham gia các tổ vay vốn, các tổ viên có thể được tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, khuyến nông, khuyến ngư, các dịch vụ về cung ứng vật tư kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát huy hiệu quả đồng vốn vay, đảm bảo khả năng trả nợ.

Trong những tháng đầu năm 2022, Hội LHPN tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức Tọa đàm - Tập huấn nâng cao chất lượng tín dụng qua tổ, nhóm trong hệ thống Hội Phụ nữ các cấp năm 2022 cho 497 cán bộ Hội chủ chốt, các chị là Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN cấp huyện/thành phố và cơ sở; đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay và các chương trình tín dụng của Hội đang quản lý năm 2022 tại 18 cơ sở thuộc 9 huyện/thành phố trong tỉnh.

Có thể nói, những lợi ích thông qua hoạt động cho vay qua tổ đã, đang và sẽ góp phần quan trọng giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình và góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, xây dựng nông thôn mới và tiến tới đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn có một vị trí chiến lược lâu dài, là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bến Tre nói riêng, đất nước ta nói chung.

Nguyễn Vân

Video