Việt Nam đề xuất tăng cường chống bạo lực trên cơ sở giới ở không gian mạng

05/04/2024
Đó là một trong những nội dung mà đại diện Việt Nam, thay mặt nhóm liên khu vực về thúc đẩy bình đẳng giới, phát biểu tại Khóa họp 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Đại sứ Mai Phan Dũng (bên phải) phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva

Trong khuôn khổ Khóa họp 55 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, đã có phát biểu chung thay mặt nhóm liên khu vực với nội dung kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) để thúc đẩy bình đẳng giới.

Đại sứ nhấn mạnh vai trò, đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trong thực hiện các SDGs; ghi nhận dù đã đạt được những tiến triển tích cực, nhưng thế giới vẫn gặp nhiều thách thức trong thúc đẩy bình đẳng giới, chưa hiện thực hóa đầy đủ tầm nhìn về bình đẳng giới trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững.

Phát biểu chung đã đề xuất một số định hướng như ưu tiên đẩy mạnh sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và có ý nghĩa của phụ nữ, trẻ em gái và ghi nhận những đóng góp của họ trong các cơ chế quyết định về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ phụ nữ trong xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm sinh kế bền vững, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, xóa bỏ các rào cản về giới.

Cần bảo đảm sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ và trẻ em gái trong khoa học, công nghệ, chuyển đổi kỹ thuật số, thực hiện các chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, gắn với việc ngăn chặn và đấu tranh chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới trên không gian mạng.

Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong mọi tiến trình hòa bình và an ninh, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế; lập ngân sách và tăng cường xây dựng năng lực để đạt được bình đẳng giới trong các thể chế và chính sách ở tất cả các nước, kể cả ở các nước đang phát triển.

Là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đã xác định 8 nhóm vấn đề ưu tiên với những sáng kiến cụ thể, được các nước ủng hộ rộng rãi. Trong số những ưu tiên đó, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm quyền con người trong phát triển bền vững thể hiện cam kết và nỗ lực lâu dài của Việt trong những vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm trong nhiều năm qua.

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua, là một trong những nước hoàn thành sớm Mục tiêu Thiên niên kỷ thứ 3 (MDG 3) về bình đẳng giới và đang nỗ lực thực hiện SDGs, trong đó có các Mục tiêu số 5 và 10 về xóa bỏ bất bình đẳng, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Việt Nam luôn tăng cường chia sẻ, hợp tác với các nước liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới và tích cực tham gia tại các diễn đàn đa phương quan trọng về vấn đề này, Tháng 3/2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị phụ nữ (CSW68) của Hội đồng Kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) và có bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc CWS68.

Tháng 1/2024, Việt Nam ban hành Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hoà bình và an ninh, góp phần thiết thực vào nỗ lực quốc tế thúc đẩy vấn đề này ở khu vực và trên thế giới.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video