Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Sơn La

25/03/2024
- Phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Châu thực hiện tốt chính sách tín dụng và công tác an sinh xã hội trên địa bàn
- Tập huấn công tác Nhân quyền và Bình đẳng giới năm 2024
Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn

- Phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Châu thực hiện tốt chính sách tín dụng và công tác an sinh xã hội trên địa bàn

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, thời gian qua, Hội LHPN huyện Yên Châu đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Agribank huyện, khai thác nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ với tổng dư nợ tổ chức Hội quản lý đến nay trên 62 tỷ đồng, với 19 tổ, 521 tổ viên.

Hai đơn vị đã phối hợp tốt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Từ năm 2021, đến nay Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Châu đã hỗ trợ cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở một phần kinh phí để làm nhà mới (năm 2021 hỗ trợ 1 nhà, số tiền 30 triệu đồng, năm 2022 và năm 2023 hỗ trợ mỗi năm 01 nhà với số tiền 50 triệu đồng/1 nhà); Tặng quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Trong thời gian tới 2 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt những quy định chung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, phối hợp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền tới hội viên phụ nữ và bà con nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thông qua Hội LHPN Huyện để bà con đủ điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển dịch vụ, tiêu dùng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống….

- Tập huấn công tác Nhân quyền và Bình đẳng giới năm 2024

Ngày 19/3/2024, Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền và Bình đẳng giới năm 2024 cho 60 sinh viên nữ tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La. Đây là hoạt động nhằm phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ sinh viên về công tác Nhân quyền và Bình đẳng giớ;. Tăng cường sự phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trong tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên phụ nữ, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; Đồng thời, “đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của nhân dân, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Tập huấn tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

Tại Hội nghị tập huấn, bà Bùi Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh đã chuyển tải đến các học viên một số chuyên đề về: Tình hình và các hoạt động thông tin, tuyên truyền công tác đối ngoại, tuyên truyền về những thành tựu về đảm bảo nhân quyền ở Việt Nam và tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác nhân quyền ở Sơn La; tiếp tục thực hiện công tác nhân quyền; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Triển khai chủ trương, chính sách pháp luật, chương trình liên quan tới công tác Nhân quyền và Bình đẳng giới; thảo luận, thực hành các nội dung liên quan đến công tác Bình đẳng giới...

Chương trình tập huấn giúp học viên có thêm kiến thức về giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, công tác nhân quyền, đặc biệt công tác phòng chống bạo lực đối với sinh viên nữ hiện nay. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, góp phần củng cố mô hình “tập hợp nữ thanh niên” do Hội LHPN tỉnh thành lập.

 

Ban TG, Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video