Phát triển đảng viên nữ trong các cấp Hội Phụ nữ ở tỉnh Bắc Ninh

13/03/2024
Ngày 5/3, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường công tác phát triển đảng viên nữ trong các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh”.
Bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Báo cáo đề dẫn hội thảo nêu rõ, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên nữ trong các cấp Hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa đối với việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, thu hút hội viên tham gia, tạo sức lan toả cho phong trào Hội; đồng thời tạo nguồn cán bộ nữ cho địa phương, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong thời đại mới, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thực hiện khâu đột phá Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh” nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai nhiều giải pháp về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, tham mưu kết nạp, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nữ và bước đầu đạt những kết quả quan trọng; số lượng, chất lượng đảng viên nữ được nâng lên.

Toàn tỉnh hiện có 588 cán bộ Hội là đảng viên/4.246 cán bộ Hội (chiếm tỷ lệ 13,8%); 258/735 chi hội trưởng là đảng viên (chiếm tỷ lệ 35,1%). Có 11.812  hội viên phụ nữ ưu tú, trong đó 2.433 chị là đảng viên (chiếm  tỷ lệ 20,6%). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Hội đã giới thiệu 2.528 cán bộ, hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp; các cấp ủy Đảng đã bồi dưỡng, kết nạp 2.408 đảng viên nữ/3.545 đảng viên, đạt tỷ lệ 68%; trong đó có 334 đảng viên nữ nông nghiệp nông thôn/khu phố/đường phố đạt tỷ lệ 14%.

Quang cảnh Hội thảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên nữ/đảng viên nữ nông nghiệp nông thôn/khu phố thời gian qua còn một số vấn đề đặt ra, như: Tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ cán bộ Hội, hội viên phụ nữ ưu tú còn thấp; công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền của một số cơ sở Hội có lúc chưa chủ động; một bộ phận cán bộ Hội, chi hội trưởng, hội viên phụ nữ ưu tú không là đảng viên chưa đáp ứng được các quy định về độ tuổi, trình độ và các điều kiện khác theo quy định; công tác tuyên truyền, giáo dục chi hội trưởng, hội viên, phụ nữ để có chí hướng phấn đấu vào Đảng ở một số địa phương còn hạn chế; việc tìm nguồn bồi dưỡng để kết nạp đảng còn gặp khó khăn; chất lượng kết nạp đảng viên mới chưa đồng đều…

Các ý kiến phát biểu, trao đổi tại Hội thảo tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nữ, đảng viên trong đội ngũ chi hội phụ nữ và hội viên nòng cốt ưu tú; chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, bài học kinh nghiệm của các địa phương; đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể đã và đang được thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên nữ, phát triển đảng viên trong đội ngũ chi hội phụ nữ và hội viên ưu tú.

Hội thảo góp phần làm rõ những vấn đề thực tiễn đặt ra của công tác phát triển đảng viên, đảng viên nữ trong tỉnh, đồng thời làm cơ sở để Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác phát triển đảng viên ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thu Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video