• Kịp thời trang bị thông tin cơ bản về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

  Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với 3 trụ cột: phát triển chính quyền số ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn, phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn, TW Hội LHPN Việt Nam triển khai các buổi khảo sát và tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Hội LHPN cấp huyện, cấp cơ sở và chị em phụ nữ trên địa bàn.
 • Giải pháp cụ thể thúc đẩy nhanh chuyển đổi số đi vào cuộc sống

  Năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Nhằm thúc đẩy nhanh chuyển đổi số đi vào cuộc sống, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số; đồng thời giúp các địa phương hình thành một trung tâm chuyển đổi số mẫu.
 • Chuyển đổi số trong nội bộ cơ quan nhà nước: Hướng đến hình thành “công chức điện tử”

  Quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan nhà nước không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục cho cán bộ quản lý, giúp họ tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ công, mà còn hướng tới xây dựng khái niệm “công chức điện tử” trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
 • Quảng Nam: Ứng dụng chuyển đổi số trong du lịch

  Ứng dụng công nghệ vào du lịch đang trở thành xu thế hiện nay nhằm đa dạng thông tin, kết nối khách hàng, giúp du khách và doanh nghiệp thuận lợi, dễ dàng hơn trong hoạt động tham quan, trải nghiệm.
 • Hà Nội tích cực triển khai chuyển đổi số năm 2023

  Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, công tác chuyển đổi số là nội dung được Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan đặc biệt quan tâm triển khai.
 • Xây dựng xã hội số: Tập trung vào yếu tố con người

  Thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố đang đẩy mạnh cập nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số; huy động sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng chính quyền số, cơ quan nhà nước “không giấy tờ”. Đích đến là xây dựng xã hội số, con người số với lộ trình và bước đi phù hợp.
 • Chủ đề ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị"

  Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó là nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số cũng như thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
 • Thanh Hóa: Tin hoạt động Hội

  - Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở - Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em đến trường nhân dịp năm học mới
 • Vĩnh Long: Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

  Nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM, nâng cao đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng cung cấp dịch vụ giữa nông thôn với thành thị, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều hoạt động về chuyển đổi số.
 • Không hội viên, phụ nữ nào đứng ngoài cuộc trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương

  Để hội viên phụ nữ không những không đứng ngoài cuộc, mà còn khẳng định tốt vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, đã có nhiều sáng tạo, cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và người dân.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video