Văn bản chỉ đạo


STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
95/QĐ-ĐCT
14/04/2022
2
6182/ĐTC-TC
13/09/2021
3
5416/ĐCT-CSLP
24/02/2021
4
999/KH-ĐCT
08/02/2021
5
52/HD-ĐCT
23/12/2020
6
09/HDTD
28/08/2020
7
257/TB-ĐCT
20/08/2020
8
255/TB-ĐCT
14/08/2020
9
881/KH-ĐCT
24/07/2020
10
880/KH-ĐCT
23/07/2020
( Tổng số: 10 văn bản)

Video