Văn bản chỉ đạo


STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
2494/QĐ-BTC
15/08/2023
2
1944/ĐCT-TG
07/06/2023
3
13/HD-BCH
19/11/2022
4
95/QĐ-ĐCT
14/04/2022
5
6182/ĐTC-TC
13/09/2021
6
5416/ĐCT-CSLP
24/02/2021
7
999/KH-ĐCT
08/02/2021
8
52/HD-ĐCT
23/12/2020
9
09/HDTD
28/08/2020
10
257/TB-ĐCT
20/08/2020
( Tổng số: 13 văn bản)

Video