Video

Xây dựng các mô hình hướng tới sự an toàn cho phụ nữ, trẻ em

17/07/2023
- Quảng Nam: Ra mắt mô hình “Gia đình an toàn”
- Hà Giang: Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch”
Đại diện các hộ gia đình ký kết

- Quảng Nam: Ra mắt mô hình “Gia đình an toàn”

Mô hình Gia đình an toàn được thành lập tại xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với 100 thành viên tham gia. Mô hình “Gia đình an toàn” thực hiện 08 tiêu chí: Gia đình không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Gia đình không có bạo lực phụ nữ, trẻ em; gia đình đảm bảo cho trẻ em được học tập, không có trẻ em bỏ học; tích cực tham gia tuyên truyền, trang bị kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; an toàn giao thông…; các đồ dùng trong gia đình được sắp xếp gọn gàng, tránh gây hại đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em; nhà ở đảm bảo sạch, đẹp, tích cực phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”, thường xuyên tham gia các hoạt động dọn vệ sinh các tuyến đường tự quản, đường hoa; thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; sản xuất thực phẩm an toàn; các thành viên trong gia đình yêu thương, tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ trong công việc, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Tại buổi ra mắt, các thành viên đã được thông qua quy chế hoạt động, đại diện 10 hộ gia đình ký cam kết thực hiện 08 tiêu chí của mô hình. Việc tham gia mô hình nhằm giúp các thành viên có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng.

Thành viên ra mắt mô hình

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã truyền thông nâng cao kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình cho phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; phòng, chống tai nạn, thương tích, bảo vệ sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản khác.

- Hà Giang: Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch”

Chi hội Phụ nữ 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới vừa được thành lập tại xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang có 135 thành viên. Mô hình đi vào hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nghiệm của các thành viên, phụ nữ và người dân trong quá trình tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới thông qua thực hiện các tiêu chí về gia đình 5 không 3 sạch do Hội LHPN các cấp phát động.

Buổi lễ ra mắt "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại huyện Mèo Vạc

Các thành viên trong mô hình cùng nhau phấn đấu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu chấp hành tốt các quy ước, hương ước của thôn bản; thường xuyên vệ sinh nhà ở, đường làng, ngõ xóm, chuồng trại chăn nuôi; nói không với bạo lực gia đình; không sinh con vi phạm chính sách dân số; gương mẫu đi đầu trong xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong cộng đồng dân cư theo Chỉ thị số 09 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang. Tại buổi ra mắt, các thành viên đã ký cam kết với Hội LHPN xã Cán Chu Phìn về việc thực hiện các nhiệm vụ và tiêu chí đã đề ra.

Hoài Trinh; Phạm Văn Phú

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả