Danh sách các Dự án khởi nghiệp được lựa chọn vào vòng chung kết cấp vùng Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023

15/08/2023
Ban Tổ chức Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023 - Hội LHPN Việt Nam vừa ra quyết định số 2494/QĐ-BCT, ngày 15/8/2023 về việc phê duyệt danh sách các Dự án khởi nghiệp được lựa chọn vào vòng chung kết cấp vùng Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023
Chi tiết danh sách xem tại đây

Video