Video

Tuyên Quang: Phụ nữ Sơn Dương cùng chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2025

09/11/2023
Để thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn nội dung và hình thức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.
Trao xe đạp cho con hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn

100% cơ sở Hội đã đăng ký thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc, trọng tâm là đăng ký công tác vệ sinh môi trường, quét dọn, trồng đường hoa đảm bảo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; vận động hội viên phụ nữ hiến đất, góp ngày công xây dựng các công trình công cộng.

Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng NTM thông qua các phong trào do Hội phát động như: “Xây dựng người phụ nữ Tuyên Quang có trí tuệ, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, có khát vọng vươn lên”; CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua và các cuộc vận động “Phụ nữ Sơn Dương chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện có hiệu quả phong trào “Sơn Dương chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Hội LHPN huyện tổ chức tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe con người gắn với tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… thông qua các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ, sinh hoạt CLB và qua các trang mạng xã hội cho trên 2.000 lượt hội viên, phụ nữ.

Hội LHPN huyện đã trao tặng 1.300 cây chuỗi ngọc tại xã Phúc Ứng, vận động chị em hội viên phụ nữ làm 35 bộ trang phục từ các phế thải nhựa để biểu diễn làm thông điệp tuyên truyền đến mọi tầng lớp phụ nữ và Nhân dân trong phong trào chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Các cơ sở Hội tổ chức thu gom, phân loại trên 33 tấn rác thải nhựa bán được hơn 29 triệu đồng gây quỹ; trao tặng 42 chiếc xe đạp cho con hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 61 triệu đồng (từ nguồn quỹ thu gom rác thải nhựa); xây dựng được 35 công trình công cộng bằng gạch sinh thái với trên 10 nghìn viên gạch tại 35 nhà văn hóa thôn và khuôn viên chùa Tây Thiên Đồng Văn - xã Văn Phú; làm 1 vườn hoa trên không (thôn Gia Cát, xã Phú Lương).

Trình diễn 35 bộ trang phục từ các phế thải nhựa 

Để giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, thúc đẩy hoàn thành tiêu chí thu nhập, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Toàn huyện quản lý 150 tổ tiết kiệm vay vốn cho 4.963 thành viên vay với tổng dư nợ là hơn 225 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT quản lý 180 tổ liên kết cho 3.401 thành viên vay với tổng dư nợ là 357 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ hội viên phụ nữ, các cấp Hội đã hỗ trợ làm mới 2 nhà cho hội viên phụ nữ nghèo với số tiền 100 triệu đồng. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện kết nối với các nhà hảo tâm, hội thiện nguyện, Vòng tay Nhân ái làm mới 1 nhà tại xã Đông Thọ số tiền vận động ủng hộ được 130 triệu đồng. Có được kết quả đó là nhờ các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện luôn chú trọng tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường từ trong mỗi gia đình.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của phụ nữ huyện Sơn Dương trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao nhận thức cho chị em; giúp chị em khẳng định vai trò, nâng cao vị thế, có nhiều sáng tạo, đổi mới, đóng góp một phần quan trọng cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2025.             

Phương Thảo

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả