Video

Tin hoạt động Hội

26/09/2022
- Nam Định: Triển khai mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh
- Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức 20 lớp chuyên đề về an toàn thực phẩm
- Bắc Giang: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở
Toàn cảnh hội nghị

- Nam Định: Triển khai mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh

Hội LHPN tỉnh Nam Định vừa tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu với 150 đại biểu tham dự.

Xã Hải Phú, huyện Hải Hậu là đơn vị đang triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, được chọn là đơn vị điểm của tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với tuyên truyền thực hiện 4 giá trị vun đắp gia đình: “An toàn, Trách nhiệm, Thịnh vượng và Bình đẳng“, phấn đấu 100% chi hội phụ nữ của xã xây dựng được mô hình, góp phần hoàn thành mục tiêu đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

Tại hội nghị triển khai mô hình điểm, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Phú đã báo cáo công tác triển khai xây dựng mô hình, kết quả rà soát các tiêu chí 5 có, 3 sạch và đề ra các giải pháp hỗ trợ các gia đình để xây dựng mô hình điểm để góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng NTM kiểu mẫu vào năm 2024; Đồng thời, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hải Hậu phát động thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình tại 100% cơ sở Hội trên địa bàn huyện, góp phần phấn đấu huyện Hải Hậu đạt huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025.Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn các nội dung thành lập mô hình và tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nội dung 5 có, 3 sạch” gắn với nội dung vun đắp giá trị gia đình Việt Nam để các cấp Hội tham mưu triển khai các tiêu chí có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương góp phần cùng các cấp các ngành sớm hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh.

- Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức 20 lớp chuyên đề về an toàn thực phẩm

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức 20 lớp chuyên đề tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn năm 2022 cho 2000 hội viên phụ nữ tại 8 huyện, thành phố trong tỉnh.

Nội dung các lớp chuyên đề tập trung vào: Luật An toàn thực phẩm năm 2010, các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm; kiến thức về an toàn thực phẩm; các giải pháp về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn.

Thông qua các lớp chuyên đề đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; đấu tranh ngăn chặn hiệu quả việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn, đồng thời phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong tuyên truyền, vận động và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Bắc Giang: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với học viện phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2022 cho 70 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN cơ sở.

Các học viên thăm quan thực thế mô hình sản xuất chè bản Ven, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hội được tổ chức trong một tháng với hai hình thức học là học qua mạng (E-learning) và học trực tiếp tại trường Chính trị tỉnh Bắc Giang. Tham gia lớp tập huấn, học viên được bồi dưỡng, trang bị các nội dung kiến thức về nghiệp vụ công tác Hội, công tác giám sát, phản biện, chính sách về bình đẳng giới, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, kỹ năng làm việc với cấp ủy, chính quyền, kỹ năng quản lý, sử dụng hội phí, soạn thảo văn bản, phương pháp giải quyết, xử lý các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ, trẻ em… Từ kiến thức được học, các học viên có thể vận dụng sáng tạo, phù hợp trong triển khai hiệu quả nhiệm vụ thực tiễn tại địa phương.

Hồng Mận; Lê Phượng; Btc Bắc Giang

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả