Video

Sóc Trăng: Truyền thông tới hội viên, phụ nữ thay đổi hành vi sử dụng Nước sạch - Nhà tiêu hợp vệ sinh

15/08/2023
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp triển khai thực hiện đạt được một số kết quả bước đầu đáng kể về truyền thông nâng cao năng lực hội viên, phụ nữ và cộng đồng tham gia thực hiện Hợp phần: Vệ sinh (Nước sạch, Nhà tiêu hợp vệ sinh), giai đoạn 2022 - 2026 do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF Việt Nam) tài trợ trên địa bàn 6 xã Tân Hưng, Tân Thạnh, Phú Hữu, Thạnh Thới Thuận, Viên Bình, Đại Ân 2 thuộc 2 huyện Long Phú, Trần Đề.
Hướng dẫn thu thập thông tin khảo sát cho cán bộ huyện Long Phú

Hội LHPN tỉnh đã cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Sóc Trăng; tham dự các cuộc họp, chủ động đóng góp dự thảo các văn bản… đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tế. Để có cơ sở định hướng hoạt động Dự án đạt đúng mục tiêu, Hội kịp thời ban hành các văn bản để triển khai thực hiện như: Kế hoạch hoạt động dự án năm 2023 và Quý I/2023; Kế hoạch phối hợp khảo sát thu thập thông tin đầu vào về đánh giá thực chất nhu cầu và tính cấp thiết xây dựng, sử dụng Nước sạch - Nhà tiêu hợp vệ sinh tại hộ gia đình hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện khảo sát… và các văn bản liên quan.

Các cán bộ được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hội viên thực hiện dự án liên quan đến kiến thức, phương pháp, kỹ năng truyền thông, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý thông tin, số liệu hoạt động dự án, tài chính dự án trong triển khai thực hiện trên địa bàn dự án bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu; tham dự Hội thảo tham vấn trực tuyến về truyền thông thay đổi hành vi xã hội liên quan đến Nước sạch và Vệ sinh trong Trường học và Cộng đồng; tập huấn hướng dẫn xử lý văn bản, nghiệp vụ chứng từ kế toán; tập huấn đào tạo cho giảng viên tuyên truyền (TOT) cho cán bộ giảng viên về xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn thích ứng Biến đổi khí hậu; Hội nghị triển khai hệ thống bảo vệ trẻ em và Chương trình làm Cha, Mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ trong Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Sóc Trăng, năm 2023...

Trong công tác phối hợp tổ chức khảo sát thu thập thông tin số liệu đầu vào đánh giá nhu cầu hộ viên, phụ nữ thực hiện Vệ sinh, tính đến 29/6/2023, Hội đã phối hợp tổ chức 1 hoạt động phối hợp khảo sát thu thập thông tin đầu vào đánh giá thực chất nhu cầu và tính cấp thiết xây dựng, sử dụng Nước sạch – Nhà tiêu hợp vệ sinh, năm 2023 tại địa bàn 6 xã Dự án với 120/100 hộ hội viên, phụ nữ (đạt 120% so với kế hoạch), tăng 20 hộ (xã Tân Hưng). Kết quả khảo sát đầu vào của 120 hộ hội viên về điều kiện đời sống kinh tế gia đình; thực hiện công trình vệ sinh tại nhà, trong đó, về Nước sạch có 88 ý kiến thông tin cơ bản đã có nước sạch sử dụng (70.4%), 107 ý kiến xác định được mức độ an toàn khi sử dụng nước sạch để sinh hoạt, uống hàng ngày (89.2%) và 73 ý kiến có nguyện vọng làm đường nước, kết nối đường nước sạch của Trung tâm NS – VSMT nông thôn  (60.8%). Về xây dựng, sử dụng Nhà tiêu hợp vệ sinh: có 117 ý kiến (97.5%) cho biết việc sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh như hiện trạng thì có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và các thành viên trong gia đình, làng xóm, ấp; 90 ý kiến (75%) cho biết tình trạng sử dụng nhà tiêu hiện nay của hộ không hợp vệ sinh, cần thiết phải sớm thay đổi; có 120 ý kiến (100%) có nguyện vọng và đăng ký vay vốn từ các nguồn (Hội LHPN, Ngân hàng CSXH,...)  để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe…

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền qua nhiều hình thức như: tổ chức ra mắt và tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về hướng dẫn thay đổi hành vi sử dụng Nước sạch - Nhà tiêu hợp vệ sinh tại hộ gia đình, cộng đồng cho 2 nhóm truyền thông địa phương của 2 huyện; tổ chức 6 cuộc tập huấn truyền thông cộng đồng với chủ đề "Cung cấp kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng dẫn cách tiếp cận thông tin, thực hành vệ sinh nước sạch - nhà tiêu hợp vệ sinh tại hộ gia đình" và tổ chức lễ ra mắt 6 mô hình điểm "Câu lạc bộ Phụ nử sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh - Vì an toàn sức khỏe cộng đồng" tại 6 xã; tranh thủ nguồn lực hỗ trợ vốn vay cho hội viên, phụ nữ đã đăng ký thực hiện xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại nhà,...

Hiệu quả hoạt động của Hợp phần Vệ sinh thuộc Dự án Bạn hữu trẻ em do Hội LHPN tỉnh phối hợp thực hiện sẽ góp phần thực hiện tốt CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, bảo vệ môi trường”, “5 Có, 3 Sạch” và hoàn thành chỉ tiêu 17.8 trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn các xã vùng dự án.

Nguyễn Thanh Phương

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả