Video

Quảng Trị: Trao bò giống và hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho phụ nữ nghèo

11/08/2021
5 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhận bò giống và 6 gia đình hộ hội viên nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu vệ sinh tự hoại là hoạt động của Hội LHPN thị xã Quảng Trị chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.
Bà Trần Thị Thanh Hà – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao bảng tượng trưng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Thiết thực chào mừng chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã Quảng Trị tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN thị xã Quảng Trị đã tổ chức trao 5 con bò cho cho 5 chị phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời trích từ nguồn ngân sách hoạt động và tiền đóng góp từ hội viên, phụ nữ trao cho 6 hộ, mỗi hộ 4 triệu đồng dùng để xây dựng nhà tiêu tự hoại, tổng trị giá tiền đợt trao là gần 100 triệu đồng.

Đây là những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo chung trên địa bàn thị xã, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.

Bình An

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả