Video

Quảng Trị: Ra mắt mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo”

14/10/2022
Mô hình được thành lập tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Các thành viên ký cam kết xây dựng mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo”- Ảnh: L.N

Mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo” có 17 thành viên là các hội viên phụ nữ Phật giáo trên địa bàn xã Gio Việt. Sau khi ra mắt, mô hình sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, động viên phụ nữ Phật giáo tự nguyện tham gia các hoạt động hội, phát huy vai trò trong hệ thống chính trị, đảm bảo thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng tổ chức hội phát triển bền vững, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Đồng thời qua đó nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt cho phụ nữ Phật giáo, hướng dẫn triển khai các hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên thực hiện thắng lợi các cuộc vận động và phong trào thi đua do hội và địa phương tổ chức.

Đi vào hoạt động, mô hình sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với các thành viên. Đồng thời phát động các phong trào thi đua trong phụ nữ tôn giáo, lan tỏa tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” bằng những việc làm cụ thể như phụ nữ tôn giáo chung sức xây dựng nông thôn mới, các mô hình liên kết phát triển kinh tế, các đợt tình nguyện vì phụ nữ, trẻ em nghèo…

Được biết, mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo” xã Gio Việt là mô hình điểm của Hội LHPN huyện Gio Linh, mô hình này sẽ tiếp tục phát triển và nhân rộng trên địa bàn trong thời gian tới.

http://hoiphunu.quangtri.gov.vn/

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả