Video

Phụ nữ Ninh Bình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

18/09/2022
Xác định tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu là trách nhiệm, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội trong giai đoạn hiện nay; các cấp Hội phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động, phần việc cụ thể, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Hội LHPN các cấp trong tỉnh chung tay bảo vệ môi trường cùng địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, Hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở tích cực tuyên truyền để  hội viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình; đồng thời gắn các tiêu chí nông thôn mới với chỉ tiêu thi đua của Hội hàng năm. Từ đây, việc đăng ký cam kết những phần việc do phụ nữ đảm nhận đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế như: Phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu tại quê hương; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu tại quê hương.

Mô hình “Nhà sạch- vườn đẹp” do các cấp Hội triển khai tiếp tục phát huy hiệu quả. Tính trong 8 tháng qua, đã có thêm 09 Chi hội ra mắt mô hình này. Tại các khu dân cư, cán bộ, hội viên tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trồng trên 30.000 cây xanh, quản lý trên 120 km “Đường cây/đường hoa phụ nữ”, vẽ 46 bức tranh tường ở các làng quê.

Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững được các cấp Hội quan tâm. Nổi bật là phong trào thi đua “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi”. Trong đó nhiều chị em đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuối để tăng giá trị sản phẩm, đa dạng hóa ngành nghề để góp phần nâng cao đời sống gia đình.

Từ những việc làm, hành động cụ thể, như nỗ lực phát triển kinh tế gia đình đến triển khai các mô hình, phong trào, tham gia hoạt động chung tay vì cộng đồng của chị em phụ nữ đã góp phần quan trọng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương nông thôn mới đẹp, giàu, văn minh.

nbtv.vn

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả