Video

Phụ nữ Nam Định trồng hơn 42 nghìn cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây

28/02/2024
Hưởng ứng phong trào “trồng cây xanh” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” và mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 trồng được ít nhất từ 20 triệu cây trở lên, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã phát động phụ nữ hưởng ứng Tết trồng cây năm 2024.
Các cấp Hội PN thành phố Nam Định hưởng ứng phong trào trồng cây xanh năm 2024

Đây cũng là năm thứ ba thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Tết trồng cây, thực hiện mục tiêu của Đề án trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021-2025.

Để đạt được  mục tiêu, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; xác định việc trồng cây, trồng rừng là một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; là công trình, phần việc của các cấp Hội Phụ nữ vì môi trường, vì sự phát triển bền vững.

Tính đến ngày 26/2/2024, 100% cơ sở Hội đã trồng được 42.528 cây xanh và gần 44.000m đường hoa (trong đó có 6.560 cây công nghiệp/ lâm nghiệp; 12.170 cây ăn quả; 8.119 cây bóng mát, 15.679 cây hoa), góp phần quan trọng thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, mang lại môi trường sống xanh, sạch, đẹp, hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Ngô Hoa

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả