Video

Phụ nữ Bình Thuận xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với nông thôn mới

02/04/2020
10 năm thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nông thôn mới đã góp phần để nông nghiệp Bình Thuận chuyển biến, phát triển vượt bậc, bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân cải thiện, nâng cao.
Phụ nữ Bình Thuận tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình có tầm bao phủ toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và trên tất cả các mặt về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Qua 10 năm thực hiện đã giúp nông nghiệp chuyển biến, phát triển vượt bậc, bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân cải thiện, nâng cao. Đóng góp trong thành công đó phải kể đến vai trò của phụ nữ.

Hàng năm, Hội LHPN các cấp đã triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh đến hội viên, phụ nữ trong các kỳ sinh hoạt tổ/nhóm, tạo không khí thi đua sôi nổi. Nhờ đó trong thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông, có 100% cơ sở hội đăng ký thực hiện được 41 công trình, phần việc, với tổng kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng. Vận động hỗ trợ xây dựng 34 mái ấm tình thương cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, hội viên, phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1,75 tỷ đồng.

Năm 2019, Hội LHPN đã ra mắt “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” tại thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính (Hàm Thuận Bắc), với 87 thành viên. Song song đó, các cấp hội tiếp tục lập danh sách theo dõi và giúp 3.315 hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Nhờ vậy đến cuối năm bình xét 600 hộ đã đạt tiêu chuẩn, trong đó 315 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Để hoàn thành tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí 12 về lao động có việc làm, tiêu chí 13 về hỗ trợ phát triển sản xuất, các cơ sở hội đã thành lập nhiều mô hình, tổ, câu lạc bộ. Tiêu biểu như nuôi heo đất tiết kiệm, câu lạc bộ nhân ái, câu lạc bộ tình thương vừa vận động gạo, tiền, các phần quà cho hơn 440 hộ gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn, neo đơn, ốm đau, khuyết tật, vừa tạo sợi dây liên kết nâng cao đời sống tinh thần hội viên. Ngoài ra phối hợp trung tâm đào tạo nghề mở lớp học nghề chăn nuôi, trồng trọt, nấu ăn, chuyển giao kỹ thuật và giới thiệu cho gần 2.000 phụ nữ có việc làm, mức thu nhập từ 4 – 5 triệu đồng/tháng. Vận động chị em tham gia xây dựng và phát triển hợp tác xã. Khuyến khích và tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ tham gia khởi nghiệp, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em, tuyên truyền hành vi sai trái trên biển. Đặc biệt năm 2019, phong trào chống rác thải nhựa được nhiều cơ sở hội hưởng ứng và triển khai có hiệu quả, đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi trong cộng đồng.

Dẫu vậy, nhìn rộng ra quá trình xây dựng NTM, đô thị văn minh vẫn còn một số khó khăn. Đó là công tác tuyên truyền chưa thực sự đều khắp, nhất là địa bàn miền núi, vùng sâu, cộng với nhận thức của hội viên, phụ nữ không đồng đều. Chưa kể sự quan tâm, chỉ đạo của một số chính quyền địa phương, phối hợp các ngành trong thực hiện thiếu đồng bộ, nặng thành tích… khiến các tiêu chí đạt chuẩn NTM thiếu bền vững, như tỷ lệ hộ thoát nghèo, thành lập hợp tác xã, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, y tế đã ảnh hưởng đến kết quả chung của chương trình.

Nhận diện rõ vấn đề trên, thời gian tới, Hội LHPN xác định sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong chị em xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển sản xuất, phát huy các mô hình kinh tế hiệu quả. Tăng cường khai thác các chương trình đào tạo nghề cho lao động nữ và con em hội viên nông dân. Phối hợp khai thác các nguồn vốn cho phụ nữ nghèo, mở rộng các loại hình tiết kiệm trong cán bộ, hội viên tạo nguồn vốn tại cơ sở…

baobinhthuan

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả