Video

Hòa Bình: Trang bị cho phụ nữ kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường sống vì sức khỏe cộng đồng

14/09/2022
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Hội LHPN huyện Mai Châu, Tân Lạc tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng dự án "Tăng cường vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường sống, vì sức khỏe cộng đồng”.
Giao lưu truyền thông tại xã Mai Hạ, Mai Châu

Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 2 cuộc giao lưu truyền thông với chủ đề "Lan tỏa hành động đẹp để môi trường xanh, sạch hơn” tới trên 1.000 hội viên, phụ nữ, người dân tại 2 xã vùng dự án là Vạn Mai và Mai Hạ, huyện Mai Châu; tổ chức 4 cuộc tuyên truyền, tư vấn, pháp luật cho 200 hội viên, phụ nữ và người dân cộng đồng tại 4 xã Mai Hạ, Vạn Mai, huyện Mai Châu và xã Thanh Hối, Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc.

Tại các buổi truyền thông đã diễn ra nhiều hoạt động như: giao lưu kiến thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tuyên truyền về BVMT; tiểu phẩm truyền thông về hướng dẫn phân loại, xử lý thu gom rác thải tại nguồn, phòng chống rác thải nhựa; trực tiếp tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn cho hội viên, phụ nữ và người dân kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường… Ngoài ra, trong buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật, báo cáo viên cũng tuyên truyền những điểm mới Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2022; tư vấn trực tiếp cho 22 hội viên, phụ nữ và người dân có nhu cầu được biết thêm thông tin.

Tiểu phẩm truyền thông

Các chương trình như tư vấn pháp luật và giao lưu truyền thông đều hướng tới mục đích chia sẻ, hỗ trợ cung cấp cho hội viên phụ nữ và người dân về Luật BVMT, những kiến thức BVMT sống vì sức khỏe cộng đồng; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân, từ đó tích cực tham gia BVMT sống tại địa phương; hiểu rõ được tầm quan trọng của việc BVMT để có hành vi, thái độ tích cực tham gia BVMT xanh, sạch hơn.

Kim Quế

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả