Video

Hiệu quả phong trào "Xây dựng khu dân cư 5 không" ở Nam Định

06/05/2020
Thời gian qua, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư (KDC) 5 không” với những nội dung cụ thể, qua đó góp phần quan trọng cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh tại địa phương.
Phụ nữ xóm 8 Hải Toàn, xã Hải An sản xuất túi siêu thị xuất khẩu.

Để triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng KDC 5 không” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ các cấp đã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân; vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện hương ước quy định cụ thể việc thực hiện nếp sống văn hóa trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, làng xóm văn hóa; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự… Đối với tiêu chí “không có hộ nghèo”, Ủy ban MTTQ các cấp vận động nhân dân giúp nhau chuyển đổi cơ cấu theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống tại các địa phương, duy trì hoạt động tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC. Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo thêm nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2019, tổng số Quỹ vì người nghèo các cấp thu được 3 tỷ 305 triệu đồng, đã hỗ trợ xây dựng được 11 nhà đại đoàn kết, sửa chữa, nâng cấp 8 nhà; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,4%. Đặc biệt, nội dung “Không có tội phạm, ma túy và TNXH” đã bám sát Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu; in ấn hàng nghìn cuốn tài liệu cấp phát cho 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh; phát hành hàng vạn tờ rơi về công tác phòng, chống ma túy; tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và TNXH cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hàng chục buổi tọa đàm, hội nghị tập huấn ở tỉnh và những KDC từng là điểm nóng về TNXH như ở xã Nam Tiến, Nam Lợi (Nam Trực), Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng), xã Xuân Phú (Xuân Trường)… về nội dung phòng, chống ma túy và xây dựng xã, phường lành mạnh, xây dựng thôn, xóm bình yên, không có tội phạm, ma túy và TNXH, KDC không có tội phạm, ma túy và TNXH; phối hợp tổ chức cho hàng trăm nghìn lượt hộ gia đình ký cam kết quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc các TNXH; ký cam kết gia đình đăng ký thực hiện phong trào “Xây dựng KDC 5 không”; xây dựng và duy trì nhiều phong trào, mô hình quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, ma túy, TNXH đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tập trung xây dựng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở; tích cực phối hợp với chính quyền vận động nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hòa giải; khuyến khích thành viên và những cá nhân có uy tín, chuyên môn và kinh nghiệm hòa giải tham gia tổ hòa giải. Hiện toàn tỉnh có 3.633 tổ hoà giải ở cơ sở, 21.092 hòa giải viên; các tổ hòa giải hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả, góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt đã thu hút được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, chức sắc các tôn giáo tham gia và làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân cư”. Tiêu biểu là các mô hình: “Thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Thôn xóm không có tội phạm, TNXH”, “KDC tự quản không có tội phạm, ma túy, TNXH”, “Làng văn hoá” tại địa bàn nông thôn; “Xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Chùa tinh tiến”, “Xứ, họ đạo không có tội phạm, TNXH”, “Xứ họ không có ma tuý” tại các địa phương có đông đồng bào theo đạo, trong tín đồ, tăng ni, phật tử; mô hình “Bình yên tuyến biển”, “Tuyến biên phòng không có tội phạm” tại các địa phương tuyến biên phòng; “Xã, phường không có tội phạm, không có ma tuý”, “KDC không có tội phạm”, “Tuyến phố văn minh đô thị”, “Liên gia tự quản, hộ dân tự phòng”…

Với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào “Xây dựng KDC 5 không” được MTTQ và các tổ chức thành viên lồng ghép triển khai thực hiện trong nhiều phong trào ngày càng được phát huy, mở rộng và nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có 2.863/3.462 làng, xóm, tổ dân phố được công nhận làng, xóm, tổ dân phố văn hoá; 507.361 gia đình được công nhận là gia đình văn hoá; 1.568 KDC 5 không; 3.335 KDC xây dựng được hương ước, quy ước, trong đó có 3.180  hương ước, quy ước được phê duyệt.

baonamdinh.com.vn

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả