Video

Bắc Giang: Xã Đại Lâm có 90,9% hộ gia đình hội viên phụ nữ ký cam kết vệ sinh môi trường

20/11/2023
Nhằm đánh giá kết quả giai đoạn I thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Đề án 1553), chiều ngày 13/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích đã thăm và kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang.
Đoàn công tác thăm mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh tại hộ gia đình phụ nữ thôn Đại Giáp

Trong giai đoạn I thực hiện Đề án (từ năm 2022-2023), với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đó Hội LHPN xã với vai trò nòng cốt được giao chủ trì tham mưu thực hiện, tại xã Đại Lâm, Đề án 1553 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình được thực hiện thường xuyên, toàn xã có 90,9% hộ gia đình hội viên phụ nữ ký cam kết vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đổ rác đúng quy định. Hội LHPN xã lựa chọn, xây dựng thành công 2 mô hình điểm xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh tại hộ gia đình với 80 thành viên tham gia. Đến nay 5/5 mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chủ trì buổi làm việc tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang

Qua trao đổi, làm việc với  Đảng ủy, UBND, Hội LHPN xã Đại Lâm; trực tiếp thăm, kiểm tra quy trình xử lý rác thải sinh hoạt tại lò đốt rác tập trung của xã; thăm đường hoa và mô hình điểm xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học tại hộ gia đình phụ nữ tại thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Lê Ô Pích ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án 1553 trên địa bàn xã thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy, UBND, Hội LHPN xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của người dân trong thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, nhân rộng hiệu quả mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học đồng thời yêu cầu các ngành, thành viên Đề án của tỉnh sau khi tiến hành sơ kết thực hiện Đề án tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nâng cấp Đề án nhằm góp phần giải quyết triệt để vấn đề rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Ban TG-CSLP Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả