Video

Bắc Giang: Gần 229 nghìn hộ gia đình hội viên, phụ nữ cam kết thu gom, phân loại rác thải tại nguồn

04/10/2022
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt, giao chủ trì thực hiện Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025", qua thời gian triển khai đã đạt được những kết quả rõ nét, tích cực.
Hội LHPN tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai Đề án, ký cam kết thực hiện Đề án giữa Hội LHPN tỉnh với UBND 10 huyện, thành phố

Ngay sau khi đề án được phê duyệt, triển khai, Hội LHPN tỉnh đã bám sát lộ trình triển khai, lựa chọn 10 đơn vị cấp xã, 209 thôn, tổ dân phố làm điểm thực hiện Đề án. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trang bị kiến thức, hướng dẫn thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định; phát hành trên 1 nghìn cuốn tài liệu,  2.500 sổ tay hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải tại nguồn… Tính đến nay, Hội đã tổ chức được 30 cuộc tuyên truyền, 409 cuộc hướng dẫn thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định và hàng ngàn cuộc tuyên truyền lồng ghép; Đồng thời tặng trên 27 nghìn chiếc xô, sọt rác, làn đi chợ cho hội viên để thực hiện thu gom phân loại rác tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ. Cùng đó, Hội LHPN cấp cơ sở đã tổ chức cho gần 229 nghìn hộ gia đình hội viên phụ nữ ký cam kết vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đổ rác đúng nơi quy định.

Nhằm tuyên truyền rộng rãi về Đề án, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Bắc Giang thường xuyên tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án; đăng tải clip hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn trên sóng PTTH tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến trao tặng phương tiện thu gom, phân loại rác, xử lý rác thải tại xã Song Mai – đơn vị điểm thực hiện Đề án của TP Bắc Giang

Tại các xã triển khai điểm Đề án, 131 câu lạc bộ, mô hình “Phụ nữ thu gom phân loại, đổ rác thải đúng quy định” đã được thành lập với 6.530 thành viên tham gia. Phát động và nhân rộng các phong trào, xây dựng và duy trì các mô hình về bảo vệ môi trường, phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, tiết kiệm từ rác tái chế có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Từ những vỏ lon, chai nhựa, túi nylon… qua tấm lòng của chị em phụ nữ đã trở thành phương tiện sinh kế, đồ dùng hữu ích để  trao tặng gia đình hội viên như: bò sinh sản, lợn nái, máy ép nước mía, xe đạp, sách vở… Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, thành lập 12 mô hình “Dân vận khéo” về tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định…

Đến nay, các nội dung, mục tiêu của Đề án đều được triển khai thực hiện bảo đảm đúng kế hoạch, lộ trình. 3/5 mục tiêu cụ thể đến năm 2023 đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.

Vừa qua, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và đi thăm mô hình ở cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Đề án. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, mục tiêu của Đề án; xác định đây là một nhiệm vụ, nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Công tác triển khai cần linh hoạt bảo đảm phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, cơ sở; đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò của bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định. Tập trung đẩy mạnh hệ thống thông tin, tuyên truyền tại cơ sở.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (áo đỏ) cùng đoàn công tác thăm và kiểm tra thực hiện Đề án tại  thôn An Lập, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên

Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo các ngành tăng cường phối hợp với Hội LHPN các cấp trong bố trí kinh phí, hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án để bảo đảm việc triển khai thực hiện Đề án mang lại hiệu quả thiết thực; quan tâm tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

BTg Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả