1 triệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ "vượt bão" Covid-19

12/09/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, hướng tới mục tiêu đến hết năm 2021 sẽ có 1 triệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hưởng các chính sách hỗ trợ.
Ngô Phương Lan, người sáng lập sàn thương mại điện tử MYGU

Nghị quyết số 105/NQ-CP được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 9/9/2021. Nghị quyết nêu rõ, khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh luôn đóng một vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đã có nhiều đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động, là mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu, là lực lượng nòng cốt tạo ra của cải, vật chất của xã hội.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các nguồn lực dự trữ cạn kiệt dần, trong khi thị trường trong nước, quốc tế bị suy giảm mạnh, chưa có dấu hiệu phục hồi, hoặc phục hồi rất chậm, sức chống chịu của khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp tục bị suy giảm.

Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất, tạo đà phát triển trong thời gian tới, Nghị quyết số 105/NQ-CP được Chính phủ ban hành.

Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch Covid-19.

Mục tiêu cụ thể Nghị quyết đề ra là phấn đấu đến hết năm 2021 có lũy kế ít nhất khoảng 1 triệu lượt khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng ứng phó dịch bệnh; đại đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh quay trở lại hoạt động. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách gia hạn nộp thuế, miễn, giảm thuế, phí, tiền thuê đất, hỗ trợ giảm tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất, tạo đà phát triển trong thời gian tới. Ảnh minh họa.

4 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bao gồm:

- Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

- Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng.

- Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

- Tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia.

PNVN

Video