Dự án khởi nghiệp trong những lĩnh vực nào được phép đăng ký tham dự Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2024? Có sự ưu tiên cho lĩnh vực dự thi nào mà ứng viên nên tập trung vào không?

02/05/2024
Các lĩnh vực mà các Dự án khởi nghiệp có thể đăng ký tham dự Cuộc thi năm 2024, bao gồm:
Ảnh minh họa (Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa)

+ Nông, lâm, ngư nghiệp;

+ Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;

+ Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính;

+ Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp;

+ Kinh doanh tạo tác động xã hội;

+ Các lĩnh vực khác có tiềm năng giảm thiểu phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, thân thiện và bảo vệ môi trường.

- Tất cả hồ sơ Dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi, không phân biệt nguồn gốc xuất xứ, lĩnh vực, vùng miền, đối tượng... đều được đánh giá, lựa chọn theo nguyên tắc bình đẳng, cạnh tranh dựa trên các tiêu chí, điều kiện được quy định cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi và không có trường hợp ngoại lệ.

Video