Hội LHPN TP Đà Nẵng tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em

04/01/2023
Hội LHPN TP Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) vừa tổ chức Hội thảo tham vấn Quy chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em và Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương phát biểu tại hội nghị

Tại Hội thảo, đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND, Hội LHPN các cấp, các CLB, địa chỉ tin cậy, mạng lưới tư vấn… đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc đóng góp các ý kiến thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là những cơ sở quan trọng để Hội LHPN thành phố tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung vào 02 dự thảo và tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện, phường, xã trước khi trình UBND thành phố phê duyệt, ban hành.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương chia sẻ: “Hậu quả của các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em đang là vấn đề mà cả hệ thống chính trị cần quan tâm. Thực tế cho thấy, chúng ta phát hiện ra vụ việc nhưng công tác phối hợp, xử lý, giải quyết còn lúng túng, chưa có một quy chế, quy trình rõ ràng, thống nhất để đảm bảo tối đa sự an toàn về tính mạng, sức khoẻ, tâm lý và pháp lý cho nạn nhân. Việc tham mưu ban hành Quy chế, Quy trình còn cả một giai đoạn, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đóng góp ý kiến thiết thực, trách nhiệm để thành phố Đà Nẵng có một quy chế, quy trình được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em”.

Các đại biểu tham gia đóng góp các ý kiến tại Hội nghị

Bà Lê Lan Phương, cán bộ Chương trình Quản lý Chương trình Chấm dứt bạo lực với phụ nữ (UN Women) cho biết: “Vai trò của điều phối và quản trị điều phối gói dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực rất quan trọng. Cùng với đó, các mô hình hỗ trợ phải được lồng ghép, dịch vụ nhất quán và toàn diện; bảo vệ nạn nhân hiệu quả và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm; chia sẻ thông tin giữa các cơ quan giúp giảm thiểu số lần nạn nhân phải kể lại câu chuyện của mình, giảm thiểu nguy cơ họ bị tổn thương vì bị nạn nhân hoá thêm lần nữa. Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng, xã hội phối hợp hành động, giảm thiểu bạo lực và nói không với bạo lực phụ nữ và trẻ em”.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 24/4/2020 về xây dựng thành phố an toàn-không bạo lực với phụ nữ và trẻ em và Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

Video