Tri ân sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

19/10/2020
90 năm xây dựng và phát triển, Hội LHPN Việt Nam đã trở thành một tổ chức uy tín, tin cậy của phụ nữ Việt Nam. Trên con đường tới thành công, sự đồng hành và ủng hộ của bạn bè quốc tế có giá trị vô cùng to lớn. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập (20/10/1930-20/10/2020), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga gửi thư cảm ơn tới bạn bè quốc tế. Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam xin đăng toàn văn Thư cảm ơn.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga
 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video