Trang tin điện tử Đảng cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII: Kênh thông tin quan trọng về đại hội Đảng bộ cấp và Đại hội XIII của Đảng

03/10/2020
Lễ khai trương Trang tin điện tử Đảng cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII với tên miền daihoi13.dangcongsan.vn do Ban Tuyên giáo TW tổ chức chiều 3/10 có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII là kênh thông tin chính thống, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cung cấp dữ liệu, thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận tài liệu, góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các thông tin liên quan đến Đại hội.

Trang tin do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp chỉ đạo, giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp, cập nhật thông tin. Trang tin gồm 6 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga. Trong đó phần tiếng Việt có 8 chuyên mục gồm Tin mới (Thông tin Đại hội, kết quả Đại hội các cấp, Bạn bè quốc tế với đại hội, Phong trào thi đua); Góp ý văn kiện Đại hội ( Dự thảo văn kiện, Điểm mới trong dự thảo; Góp ý dự thảo văn kiện); Gặp gỡ đại biểu; Các kỳ Đại hội; Bàn tròn trực tuyến; Hỏi đáp; Truyền hình; Multimedia. Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu văn kiện có nhiều đổi mới, trình bày đẹp; thể hiện dưới các hình thức báo chí truyền thông hiện đại, đa phương tiện.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại lễ khai trương

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Trang thông tin điện tử chính thống về Đại hội XIII của Đảng, được tuyên truyền bằng 6 thứ tiếng sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có thêm một kênh thông tin quan trọng về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Để Trang tin vận hành đạt hiệu quả tốt, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Tuyên giáo TW, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam tập trung tuyên truyền, giới thiệu, giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng, để bạn đọc hiểu đúng hơn về đường lối, quan điểm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước của Đảng ta. Trang tin phải trở thành diễn đàn trao đổi, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của bạn đọc; kịp thời đăng tải các ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ lão thành, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiều bào, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu, Trang tin phải chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả; hoạt động của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước chào mừng Đại hội XIII của Đảng; Phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin chính thống, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng việc góp ý cho đại hội để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu

Trưởng Ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí và Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các nội dung cơ bản dự thảo các văn kiện Đại hội XIII; chuẩn bị tốt việc tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành TW đã bấm nút chính thức khai trương Trang tin.

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video