Thông báo mời thầu

13/11/2019
Gói thầu khám sức khoẻ cho đại biểu tham dự Hội nghị truyền thông “Lối sống khoẻ mạnh, phòng chống bệnh tật” năm 2019 tổ tại Thanh Hoá ngày 30/11/2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Y tế về tuyên truyền vận động nâng cao sức khoẻ nhân dân năm 2019.

Căn cứ kế hoạch số 691/KH-ĐCT ngày 11/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội sức khoẻ cộng đồng năm 2019.

Ban gia đình xã hội – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông báo mời (1) Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội; (2) Trung tâm Y tế Lao động – Bệnh viện Bưu điện (3) Công ty cổ phần trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội đến Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để đấu thầu gói khám sức khoẻ cho đại biểu tham dự Hội nghị truyền thông “Lối sống khoẻ mạnh, phòng chống bệnh tật” năm 2019 tổ chức tại Thanh Hoá ngày 30/11/201,9 cụ thể:

  • Thời gian: 9h00 ngày 15/11/2019
  • Địa điểm: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Đề nghị các đơn vị có tên tham gia thầu đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video