Thông báo kết luận cuộc họp của Ủy ban Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam về việc xét duyệt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2010

18/10/2010
 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Số ……./TB-ĐCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngàytháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Kêt luận cuộc họp của Uỷ ban Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

về việc xét duyệt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2010

 

 

Ngày 22 tháng 9 năm 2010, Uỷ ban Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp xét chọn các tập thể và cá nhân đề nghị trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2010. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - UV TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng phụ nữ Việt Nam chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của 8 thành viên Ủy ban Giải thưởng (trên tổng số 12). Sau quá trình lựa chọn với tinh thần làm việc nhiệt tình, công tâm của các thành viên và trên cơ sở tiêu chí của Giải thưởng đề ra, trong tổng số 29 hồ sơ (20 hồ sơ cá nhân và 9 hồ sơ tập thể), Uỷ ban giải thưởng đã xét duyệt được 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trao Giải thưởng năm 2010. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2010), để ghi nhận công lao đóng góp, cống hiến đối với sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ, Ủy ban Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam trân trọng trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 3 Chị nguyên là Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

 

Danh sách cá nhân và tập thể được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2010 như sau:

* Tập thể

 1. Tập thể cán bộ viên chức, lao động nữ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề cử.
 2. Tập thể giảng viên, cán bộ công chức nữ trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử.
 3. Tập thể cán bộ, hội viên Hội LHPN TP Hải Phòng do Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hải Phòng đề cử.
 4. Tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng do Bộ Quốc phòng đề cử.

 

* Cá nhân

 1. Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
 2. Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
 3. Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
 4. Giàng Thị Mảy, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên do Hội LHPN tỉnh Điện Biên đề cử.
 5. Trần Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam do Hội LHPN tỉnh Hà Nam đề cử.
 6. Hoàng Thị Nhâm, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhâm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu do Hội đồng Thi đua Tỉnh, Hội LHPN tỉnh Lai Châu đề cử.
 7. Phạm Nguyên Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May do Bộ Công thươngđề cử.
 8. Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trưởng phòng Bảo vệ An ninh nội bộ - Công an tỉnh Kiên Giang do Bộ Công An đề cử.
 9. Đồng Thị Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ánh Việt, tỉnh Bình Định do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 10. Hoàng Kim Ngọc - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh SơnLa do Hội LHPN tỉnh Sơn La đề cử.
 11. TS. Tạ Thị Minh Lý - Cục Trưởng Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp đề cử.
 12. Đinh Thị Gơi - Nguyên Chủ tịch Hội LHPN huyện An Khê, tỉnh Gia Lai do Hội LHPN tỉnh Gia Lai đề cử.
 13. Bà Chị Hoàng Thị Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 phụ nữ Hải Dương do Hội LHPN tỉnh Hải Dương đề cử.

 

Nơi nhận:

- Báo phụ nữ để đăng

- Trang Web để đăng

- Phóng viên các báo

- Thành viên UBGT

- Lưu VT, TG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Thị Ái Nhiên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video