Công tác bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ viên chức, người lao động

27/08/2020
Ngày nay, phần lớn phụ nữ đều tham gia vào nhiều công việc trên hầu hết tất cả các lĩnh vực trong xã hội, họ năng động, lăn xả ra ngoài kiếm tiền, hầu như lĩnh vực nào có đàn ông làm là đều có phụ nữ tham gia.

Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam hiện nay vẫn buộc phải thực hiện hai việc song song đó là việc gia đình và việc xã hội, để làm tốt cả 2 việc này thật không đơn giản, cần có sự động viên, chia sẻ và tạo động lực. Tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp. Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, căn cứ Kế hoạch số 9076/KH-SYT ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Sở Y tế thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020; để bộ máy tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đi vào hoạt động hiệu quả, Bệnh viện đã ban hành quyết định thành lập “Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố” với 07 thành viên, đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch về công tác cán bộ nữ và hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, một số giải pháp mang lại hiệu quả trong năm 2018 như:

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã quan tâm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho toàn bộ cán bộ quản lý, nhân viên bệnh viện thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới bằng nhiều hình thức như tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cuộc họp của điều dưỡng trưởng khoa, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của bệnh viện. Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã đề cao trách nhiệm, thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ theo nhiệm vụ và trách nhiệm của ngành y tế, của bệnh viện.

Về công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng:

Trong năm 2019 có tổng cộng 4664 lượt công chức, viên chức, người lao động, trong đó 2952 lượt nữ viên chức, người lao động (nữ đạt tỷ lệ 65%) tham gia các chương trình đào tạo: bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên khoa ngắn hạn tạo nước ngoài: 08, các chương trình đào tạo trong nước như: nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng dài hạn và ngắn hạn và các khóa tập huấn: chuyên khoa II: 07, thạc sĩ: 01, chuyên khoa I: 09, liên thông cử nhân điều dưỡng: 14, liên thông cao đẳng điều dưỡng: 65, đào tạo chuyên môn kỹ thuật sâu, thực hành lâm sàng chuyên Nhi, định hướng chuyên khoa, đào tạo nghiệp vụ gồm 74, cao cấp và trung cấp lý luận chính trị: 83, quản lý bệnh viện: 15, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo: 07, quản lý điều dưỡng: 15, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: 02, ngoại ngữ, tin học và các khóa đào tạo huấn luyện hỗ trợ: 4364 lượt như kiến thức nhi khoa cơ bản, cập nhật duyệt phác đồ, các lớp huyến luyện kiến thức điều dưỡng, kiến thức thường quy, tập huấn kiến thức và diễn tập phòng cháy chữa cháy, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động,…

Công tác thông tin tuyên truyền

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền và bệnh viện luôn khuyến khích chị em phụ nữ tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng gia đình văn hóa. Trên cơ sở các văn bản của Nhà nước, của Sở Y tế, việc lồng ghép bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển của bệnh viện đã được thực hiện, được Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Công đoàn bệnh viện thực hiện tốt: lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới trong các cuộc họp điều dưỡng trưởng khoa, tham gia các cuộc thi nhằm thu hút, khuyến khích và nâng cao vai trò phụ nữ tham gia như: “Hội tết Ngành Y tế năm 2019”; Hội thi thể dục đồng diễn Ngành Y tế năm 2019 với chủ đề “Phụ nữ Ngành Y vui, khỏe, năng động”; Hội thi An toàn vệ sinh lao động; Giải cờ tướng Ngành Y tế năm 2019; Hội thi Duyên dáng Áo dài Việt năm 2019; Hội thi “Xuân gắn kết, Tết sẻ chia” gồm nhiều nội dung: văn nghệ, bóng đá, gian hàng tết và kéo co; Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 tổ chức cuộc thi cắm hoa, hội thi đồng phục áo dài đẹp nhất, hội thi hoa khôi áo dài qua ảnh thu hút rất nhiều nữ viên chức, người lao động nữ ở tất cả các khoa, phòng tham gia; Hội thi “Trang trí món khai vị” với chủ đề “Thực phẩm xanh và sức khỏe gia đình”;…

Công tác quy hoạch cán bộ nữ

Công tác quy hoạch cán bộ được Cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm xây dựng, đáp ứng cho từng giai đoạn phát triển, trong đó tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch vào từng chức danh cụ thể: Ban Giám đốc đạt 18%, Trưởng các khoa, phòng và tương đương đạt 53%, Phó Trưởng khoa, phòng và tương đương đạt 43%.

Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, trong năm qua, trong năm 2019 Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phòng Tổ chức Cán bộ
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video