DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại - Đơn vị công tác

I.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam

1

Nguyễn Hoàng Anh

Phó Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

2

Nguyễn Thanh Cầm

Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

3

Phí Thị Lệ Dung

Phó Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

4

Nguyễn Thị Kim Dung

Phó Chánh Văn phòng, TW Hội LHPN Việt Nam

5

Phạm Thị Hương Giang

Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TW Hội LHPN Việt Nam

6

Đặng Hương Giang

Phó Trưởng ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

7

Hoàng Thu Hà

Phó Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

8

Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

9

Trần Thị Thu Hà

Phó Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế kiêm Giám đốc Quỹ Bảo hiểm vi mô, TW Hội LHPN Việt Nam

10

Nguyễn Thị Thục Hạnh

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

11

Vũ Thị Thúy Hạnh

Phó Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

12

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, TW Hội LHPN Việt Nam

13

Trần Thị An Hiền

Phó ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

14

Đào Mai Hoa

Phó Ban, Thư ký Chủ tịch, TW Hội LHPN Việt Nam

15

Bùi Thị Hòa

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

16

Bùi Thị Hồng

Trưởng Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

17

Nguyễn Thị Minh Hương

Trưởng Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

18

Trần Thị Hương

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

19

Nguyễn Thị HoaLệ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam

20

Dương Thị Ngọc Linh

Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương, TW Hội LHPN Việt Nam

21

Nguyễn Thị Hoài Linh

Trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

22

Phạm Thị ThùyLinh

Phó Tổng giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương, TW Hội LHPN Việt Nam

23

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

24

Ngô Thị Ngọc

Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

25

Hoàng Thị Ái Nhiên

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam

26

Đinh Thị TuyếtNhung

Phó ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo, TW Hội LLHPN Việt Nam

27

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Phó Ban Công tác phía Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

28

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

29

Đào Thị Vi Phương

Phó ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

30

Khúc Thị Hoa Phượng

Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam

31

Hồ Thị Quý

Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

32

Đỗ Thị Thu Thảo

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

33

Đàm Thị Vân Thoa

Phó Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

34

Nguyễn Thị Xuân Thư

Phó Ban, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

35

Trần Thị Anh Thu

Phó Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

36

Nguyễn Thị Minh Thương

Phó ban Kế hoạch - Tài chính,  TW Hội LHPN Việt Nam

37

Trần Thu Thuỷ

Chánh Văn phòng, TW Hội LHPN Việt Nam

38

Trương Thị Thu Thuỷ

Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

39

Đào Thị Thanh Thúy

Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông cửu Long, TW Hội LHPN Việt Nam

40

Lò Thị Thu Thủy

Phó ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

41

Lương ThịThủy

Phó Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

42

Nguyễn Thị Tuyết

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

43

Nguyễn Thị Tuyết

Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

44

Hà Thị Thanh Vân

Hàm vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

45

Nguyễn Hải Vân

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

46

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Trưởng Ban Công tác phía Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

II

Hội LHPN các tỉnh, thành phố, HPN Bộ Công an và Ban Phụ nữ Quân đội

1

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

2

Nguyễn Thị Thu Chầm

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

3

Nguyễn Thị Huệ Chi

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

4

Hoàng Thị Duyên

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoà Bình

5

Lâm Lệ Hà

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

6

Nguyễn ThịHà

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định

7

Nguyễn Thị Thu Hà

Thành ủy viên, Đại biểu HĐND Thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

8

Phạm Thị Thúy Hà

Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

9

Nông Thanh Hải

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

10

Phạm Thị Tố Hải

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

11

Phạm Thị Hân

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

12

Dương Thị Hằng

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

13

Hà Thị Hạnh

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắc Nông

14

Vũ Thị Hiền Hạnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái

15

Mùi Thị Hiền

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La

16

Nguyễn Thị Hiền

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

17

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An

18

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

19

Trần Thị Phương Hoa

Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội

20

Diệp Thị Thu Hồng

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ

21

Nguyễn Thị Thu Hồng

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

22

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

23

Nguyễn Thị Thanh Hương

Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau

24

Quách Thị Hương

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

25

Phạm Thị Mỹ Huyền

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

26

Hà Nhật Lệ

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

27

Nguyễn Thị Liêm

Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang

28

Nguyễn Thị Liên

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

29

Nguyễn Thị Liên

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum

30

Hà Thị Liễu

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

31

Lê Thị Ngọc Loan

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai

32

Trần Thị Kim Loan

Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

33

Trương Thị Lộc

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

34

Lò Thị Luyến

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên

35

Đỗ Thị Lý

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

36

Nguyễn Hồng Mai

Chánh Văn phòng tỉnh ủy Long An

37

Lê Na

Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

38

Đặng Thị Hồng Nga

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên

39

Trần Thị Ngân

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam

40

Hà Thị Khánh Nguyệt

Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai

41

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

42

Phùng Thị Phú

Thượng tá, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội

43

Từ Thị Phụng

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định

44

Nguyễn Thị Phượng

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình

45

Nguyễn Thị Kim Phượng

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang

46

Trần Thị Bích Phượng

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh

47

Trần Thị Hoa Ry

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

48

Phạm Thị ThanhThảo

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre

49

Ngô Hoài Thu

Đại tá, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an

50

Chamaléa Thị Thủy

Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận

51

Phạm Thị ThanhThủy

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

52

Vũ Thị Thủy

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương

53

Nguyễn Thị Tỉnh

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

54

Nguyễn Thị Minh Trang

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long

55

Võ Ngọc Thanh Trúc

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

56

Võ Thị Bạch Tuyết

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

57

Trần Thị Vân

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

58

Nguyễn Thị Vinh

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

59

Thái Thu Xương

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

60

Lê Thị Hải Yến

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Thuận

61

Phạm Hải Yến

Thành ủy viên, Đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng

III

Các cơ quan Đảng, Quốc hội, bộ, ngành, đoàn thể và tiêu biểu

1

Nguyễn Thị Lan Anh

Giám đốc Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam

2

Trần Thị Lan Anh

Phó tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng Lao động, Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam

3

Dương Minh Ánh

Đại biểu Quốc hội, Nghệ sĩ ưu tú, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

4

Phạm Thanh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

5

Nguyễn Thị Phương Châm

Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

6

Giàng Thị Dung

Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

7

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Vụ trưởng Vụ khoa học Xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ

8

Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Kinh tế Công nghiệp, Báo Nhân dân

9

Phạm Thị Hà

Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Tổng biên tập Thời báo Kinh doanh thuộc Liên minh HTX Việt Nam

10

Hoàng Thị Hạnh

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

11

Nguyễn Thị Hạnh

Phó tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh

12

Thang Thị Hạnh

Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Phi chính phủ, Bộ Nội vụ (10/8/2018)

13

Dương Thị Minh Hằng

Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam

14

Trịnh Thanh Hằng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

15

Đỗ Lan Hiền

Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

16

Nguyễn Thị Phương Hoa

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

17

Nguyễn Thị Thanh Hoà

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

18

Nguyễn Thị Hồng

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

19

Đào Thị Huệ

Tổ trưởng nhóm sản xuất đời máy mới, Công ty TNHH Canon Việt Nam

20

Mai Thị Liên Hương

Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

21

Thái Hương

Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, Nhà Sáng lập và tư vấn đầu tư tập đoàn TH

22

Tô Thị Thu Hương

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

23

Nữ tu Trương Thị Thu Hương

Tổng Phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

24

Vũ Thị Giáng Hương

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

25

Huỳnh Thị Xuân Lam

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

26

Hoàng Thanh Mai

Phó Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam

27

Lê Thị Tuyết Mai

Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao

28

Nguyễn Thị Minh

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

29

Nguyễn Thị Thanh Minh

Vụ phó vụ thi đua khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

30

Trần Thị Hồng Minh

Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

31

Nguyễn Thị Nga

Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp nữ Việt Nam

32

Trịnh Thị Hằng Nga

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông Vận tải

33

Vũ Thị Tố Nga

Trưởng ban Thương mại Thị trường Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

34

Lê Thị Nguyệt

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

35

Hồ Thị Thu Nhường

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

36

Đặng Hoàng Oanh

Thứ trưởng Bộ Tư pháp

37

Lê Hoàng Oanh

Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Công thương

38

Nguyễn Kiều Oanh

Phó Trưởng ban Tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội

39

Trần Lan Phương

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

40

Hoàng Lê Quyên

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam

41

Hà Thị Thu Thanh

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội; Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

42

Ni sư Thích Đàm Thành
(Thế danh Nguyễn Thị Thành)

Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương; Phó ban Thường trực Ban Ni giới Thành hội Phật giáo Hà Nội

43

Đỗ Thị Thảo

Trưởng phòng Thử nghiệm Sinh học - Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

44

Giáo sư Hương
(Lê Phước Thọ) Thọ

Phụ thống Hộ viện đặc trách Nữ phái Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

45

Bùi Thị Thơm

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

46

Đặng Thị Thủy

Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính

47

Nguyễn Thị Thủy

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

48

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

49

Trịnh Thị Thủy

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

50

Vũ NgọcThủy

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

51

Nguyễn Thị Tốt

Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam; Phó Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ

52

Phạm Thị Minh Trang

Thầy thuốc ưu tú, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng

53

Lương NgọcTrâm

Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phám Tòa án Nhân dân Tối cao

54

Nguyễn Chế Kim Trung
(Chế Thị Kim Trung)

Họa sĩ, giảng viên, Phó tổ trưởng tổ chuyên môn Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Phan Rang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

55

Nguyễn Thị Tư

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc

56

Lê Thị Khánh Vân

Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Khởi nghiệp, Hội Nữ trí thức Việt Nam

Video