Video

Trung tâm Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân sự

16/04/2024
Trung tâm Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự
Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả