Video

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên

15/04/2024
- Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyền truyền viên năm 2024
- Hội LHPN tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2024
UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa phát biểu khai mạc hội nghị

- Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyền truyền viên năm 2024

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ chủ chốt các cấp Hội năm 2024 với chủ đề: “Khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), phát huy trách nhiệm, hành động của các cấp Hội LHPN trong thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở hành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho phụ nữ.

200 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 tham dự tập huấn đã được tiếp cận các chuyên đề: (1) Chiến thắng lịch sử và truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam - Sự đóng góp của Phụ nữ; (2) Kể chuyện về tấm gương phụ nữ Quảng Ninh tiêu biểu trong cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc (chị Hoàng Thị Hồng Chiêm, nữ mậu dịch viên bên chiến hào biên giới của Tổ quốc); (3) Trách nhiệm hành động của các tầng lớp phụ nữ trong thực hiện Nghị quyết 17 – NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh. Đặc biệt, các đại biểu đã được giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thản – Trưởng ban Tuyên giáo – Phong trào, Hội Cựu Chiến binh tỉnh trao đổi tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức với nhiều hình thức tuyên truyền đổi mới: sân khấu hóa, sử dụng hình ảnh, câu hỏi trắc nghiệm, tài liệu mã hóa... giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên sau khi tập huấn có thể thuận tiện chia sẻ tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ tại địa phương, cơ sở, chi hội mình, kịp thời chuyển tải thông tin đến hội viên, phụ nữ một cách nhanh nhất; tăng lượng tương tác, theo dõi, chia sẻ trên mạng xã hội về hoạt động của các cấp Hội.

Đây cũng là dịp để cán bộ Hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 tỉnh/huyện chia sẻ, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả đối với công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

- Hội LHPN tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2024

Từ ngày 8 - 10/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Nam tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cho 245 cán bộ chuyên trách cấp huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên BTV Hội LHPN cấp cơ sở thuộc 6 huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc trong tỉnh.

Các đại biểu dự tập huấn

Tham gia tập huấn, các học viên được truyền đạt, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Văn phòng và 03 chuyên đề: những điểm mới của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022; Những điểm mới trong Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027; Ứng dụng công nghệ thông tin an toàn, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ hội; Cách tạo mã QR cho tài liệu hội nghị… 

Thông qua tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức mới, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Cũng tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, cách làm hay, sáng tạo của mỗi địa phương, đồng thời, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong giai đoạn hiện nay, từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội góp phần thực hiện tốt chủ đề thi đua năm 2024.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả