Tạo việc làm ổn định cho 5.000 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã và 15.000 lao động nữ trong tổ hợp tác

17/01/2024
Đây là một trong số những mục tiêu cụ thể được Hội LHPN Việt Nam đề ra trong kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) năm 2024.
Đề án 01 đặt ra các mục tiêu tạo việc làm ổn định cho lao động nữ tại địa phương. Ảnh minh họa

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2024 và các chương trình, kế hoạch đã đặt ra, Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 01 năm 2024 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

4 mục tiêu cụ thể trong triển khai Đề án 01 năm 2024

- Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 250 hợp tác xã (HTX), 1.500 tổ hợp tác (THT) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp hội hỗ trợ thành lập; tạo việc làm ổn định cho 5.000 thành viên, lao động nữ trong HTX; 15.000 lao động nữ trong THT;

- 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động quản lý kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX;

- Tư vấn, vận động, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 75 HTX do phụ nữ tham gia quản lý; tạo việc làm mới cho 1.500 lao động nữ;

- 50% cán bộ Hội cấp tỉnh làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX được tập huấn; 20% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động để hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển HTX, THT.

Sáng 16/1, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức họp ban điều hành, tổng kết 1 năm triển khai Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (Đề án 01) năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024.

Các hoạt động và giải pháp triển khai Đề án 01 năm 2024

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, trong năm 2024, các cấp Hội sẽ tập trung vào các hoạt động và giải pháp:

Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về KTTT, HTX

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân về Luật HTX (sửa đổi), các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX; nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển HTX của các cấp Hội, giới thiệu các điển hình cá nhân, tập thể của các HTX/THT do các cấp Hội hỗ trợ thành lập; lợi ích của kinh tế tập thể; bản chất HTX…

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lợi ích khi tham gia kinh tế tập thể, HTX trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp Trung ương và địa phương, cổng thông tin điện tử, báo điện tử, xây dựng phóng sự chuyên đề, phim hoạt hình; tổ chức hội thảo, diễn đàn…

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật HTX năm 2023, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể cho hội viên, phụ nữ, người dân địa phương.

- Xây dựng chương trình, nội dung phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX do phụ nữ tham gia quản lý.

Trong năm 2024, các cấp Hội sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân về Luật HTX (sửa đổi), các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX.

Tham gia giám sát, phản biện xã hội các chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX

- Tổ chức các đoàn công tác giám sát liên ngành tại địa phương về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, HTX; tham gia ý kiến, phản biện về các chính sách hỗ trợ HTX đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đặc biệt là phụ nữ và lao động nữ.

- Tham gia ý kiến đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, HTX tại các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, góp ý các thông tư, nghị định, báo cáo liên quan.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho ban lãnh đạo, thành viên các HTX, tổ HT do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho người dân, hội viên và các cấp Hội (Luật Hợp tác xã sửa đổi, các quy định về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…); các lớp củng cố và phát triển các HTX do các cấp Hội hỗ trợ thành lập (kỹ thuật sản xuất kinh doanh, hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh...).

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên, ban lãnh đạo các mô hình HTX, THT ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận vốn tín dụng, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, THT, phát triển và xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển ngành nghề truyền thống, kết hợp du lịch nông thôn và phát huy tài nguyên bản địa.

Hỗ trợ củng cố các HTX đã thành lập, thành lập mới các HTX do phụ nữ quản lý

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội bám sát định hướng của Nhà nước, chính quyền địa phương phát huy nội lực, chú trọng vận động trước hỗ trợ, thực hiện đồng bộ, xuyên suốt gắn kết các giải pháp: Tư vấn - Đào tạo nghề - Hỗ trợ vốn - Chuyển giao khoa học kỹ thuật - Hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ; ưu tiên phụ nữ nghèo, khu vực miền núi, khó khăn, phụ nữ yếu thế nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

- Tập trung duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình HTX, THT đã được các cấp Hội hỗ trợ thành lập; nhân rộng cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả. Xây dựng các mô hình HTX theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, mô hình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực, ứng dụng khoa học kỹ thuật. phát triển sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên.

- Kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các hội nghị, diễn đàn, sự kiện Ngày phụ nữ khởi nghiệp, hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm, gian hàng giới thiệu sản phẩm của Hội và xúc tiến thương mại cho các HTX, THT; đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số…

- Tăng cường xã hội hóa, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể nói chung và các HTX nói riêng.

Theo: https://phunuvietnam.vn/

Video