Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất ra sản phẩm là nguyên liệu nhập khẩu thì có hợp lệ với Cuộc thi? Sản phẩm được chứng nhận OCOP có được tham gia Cuộc thi không?

21/05/2024
Đáp:
Ảnh minh họa (Báo PNVN)

- Năm nay, chủ đề Cuộc thi là “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”, do đó nguyên liệu nhập khẩu để tạo ra sản phẩm/dịch vụ được sản xuất tại Việt Nam theo các quy trình kỹ thuật của các nhà máy, nghĩa là chúng ta đã làm chủ quá trình sản xuất đó, mang lại giá trị sản xuất xanh thì hoàn toàn phù hợp với Cuộc thi năm nay, không bị giới hạn bởi yếu tố nhập khẩu.

- Sản phẩm được chứng nhận OCOP là một trong các đối tượng đủ điều kiện tham gia Cuộc thi, miễn là Dự án khởi nghiệp có sản phẩm này phải gắn với chủ đề Cuộc thi năm 2024.

Video