Kiên Giang: Khen thưởng 32 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ủy thác

23/03/2023
Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình, dự án và hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2022, qua đó đã khen thưởng 32 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ủy thác.
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thu Hồng tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ủy thác năm 2022

Theo báo cáo, năm 2022, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, dự án; chú trọng quan tâm các mô hình khả thi, duy trì ngành nghề truyền thống và các mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; tập trung hỗ trợ tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh doanh, lập dự án vay vốn… Trong năm, Hội LHPN 14 huyện, thành phố đã xây dựng 77 tiểu dự án giải ngân quay vòng cho 1.160 hộ vay chăn nuôi, sản xuất, trồng trọt, làm nghề thủ công, mỹ nghệ… với tổng số tiền 4,731 tỷ đồng. Hỗ trợ vốn vay và vốn không hoàn lại cho 101 hộ số tiền 1,040 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà và xây nhà vệ sinh. Nâng tổng số đến nay Hội LHPN tỉnh trực tiếp quản lý 8 chương trình, dự án, đề án với tổng số vốn hơn 14,916 tỷ đồng cùng 1.990 thành viên đang còn dư nợ.

Quang cảnh hội nghị sáng ngày 21/3

Bên cạnh đó các cấp Hội tổ chức triển khai và thực hiện tốt văn bản liên tịch về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và các Hội đoàn thể. Trong năm đã giải ngân cho 18.221 hộ vay với tổng số tiền 632 tỷ 674 triệu đồng cho 15 huyện, thành phố với 12 chương trình cho vay. Nâng tổng số đến 31/12/2022 các cấp Hội đang quản lý 1.194 tổ tiết kiệm và vay vốn có 57.473 thành viên, với tổng số tiền 1.818 tỷ 614 triệu đồng tăng 257 tỷ 593 triệu đồng; 100% tổ tham gia thực hiện tiết kiệm, trên 94% hộ tham gia thành hiện tiết kiệm...

Thông qua việc hỗ trợ vốn giúp các mô hình kinh tế có hiệu quả được duy trì và tái đầu tư, mô hình sinh kế; hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh, sản xuất là nữ có vốn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, mua báncó việc làm ổn định, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và vươn lên khá

Hoàng Thơ

Video