Bình Dương: Giúp hơn 460 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp với số tiền hơn 24 tỷ đồng

31/05/2024
Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã giúp 182 hộ có phụ nữ thoát nghèo/cận nghèo; giúp hơn 460 hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công bằng nhiều hình thức khác nhau với tổng số tiền hơn hơn 24 tỷ đồng.
Các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

Ngày 30/5, bà Võ Thị Bạch Yến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, cho biết, trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu triển khai cho cơ sở. 

Đồng thời đề ra nhiều giải pháp thiết thực và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội gắn với lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ, tạo nên sự chuyển biến về chất trong phong trào Hội.

Cụ thể, trên cơ sở chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã phân kỳ ra hàng năm để triển khai và tổ chức thực hiện, kết quả 8/8 chỉ tiêu (100%) đã đạt và vượt so với kế hoạch phân kỳ. Đặc biệt, trong đó, có những chỉ tiêu đã vượt nhiều so với cả nhiệm kỳ. Cụ thể đã hỗ trợ vốn vay cho 373/50 ý tưởng khởi nghiệp với tổng số tiền hơn 21,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 746% (chỉ tiêu 4); đề xuất chính sách 4/1, đạt 400% (chỉ tiêu 8).

Triển lãm "Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp" năm 2022

Về thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, đến nay, đã có 975 hộ được các cấp Hội giúp đỡ đạt 8 tiêu chí, trong đó đã giúp 182 hộ có phụ nữ thoát nghèo/cận nghèo. Đăng ký thực hiện được 377 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; duy trì hoạt động 79 Chi hội, câu lạc bộ, tổ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường với 8.657 thành viên.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" tại địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện thí điểm chi hội "Phụ nữ thực hiện 5 có, 3 sạch" tại xã Phú An (Bến Cát), qua đó nhân rộng được 6 chi hội, câu lạc bộ trên địa bàn.

Lế ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương cũng đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho 866 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ và cán bộ, hội viên, phụ nữ. Thực hiện hỗ trợ, giúp 467 hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công bằng nhiều hình thức khác nhau với tổng số tiền hơn 24,7 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp trao gói hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho hội viên, phụ nữ với tổng số tiền 230 triệu đồng.

Theo Hội LHPN tình Bình Dương, trong thời gian tới, Hội đề ra những giải pháp cơ bản để tiếp tục thực hiện Nghị quyết hiệu quả; quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

https://phunuvietnam.vn/

Video