Chi tiết văn bản

Quyết định phê duyệt danh sách các Dự án khởi nghiệp được lựa chọn vào vòng chung kết cấp vùng Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023

Video