Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Lai Châu với sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phòng, chống tảo hôn vùng đồng bào dân tộc Mông

09/05/2024
Sử dụng Capcut biên tập lại video tuyên truyền, chuyển thể từ tiếng phổ thông sang tiếng Mông giúp người nghe dễ tiếp thu nội dung tuyên truyền về phòng chống tảo hôn. Thiết kế trò chơi “Đuổi hình bắt chữ bằng phần mềm Canva giúp người nghe ôn lại kiến thức đã tiếp thu. Sản phẩm của Hội LHPN huyện Tân Uyên đã áp dụng trong tuyên truyền phòng chống tảo hôn phù hợp với thực tế vùng đồng bào dân tộc Mông. Bài dự thi đã vào tốp 50 bài được bình chọn trên Fanpage Hội LHPN Việt Nam.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 209
  • Tên sản phẩm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phòng, chống tảo hôn vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
  • Tác giả/Đối tượng: Nguyễn Thị Hồng Nguyên; Cá nhân; Cán bộ Hội; Hội LHPN Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
  • Đơn vị: Hội LHPN tỉnh Lai Châu

Mô tả sản phẩm: Sử dụng công nghệ Capcut biên tập lại video tuyên truyền, chuyển thể từ tiếng phổ thông sang tiếng Mông, có chèn phụ đề và lồng nhạc, lô gô Hội giúp người nghe dễ tiếp thu nội dung tuyên truyền về phòng chống tảo hôn. Thiết kế trò chơi “Đuổi hình bắt chữ bằng phần mềm Canva giúp người nghe ôn lại kiến thức đã tiếp thu. Ngoài ra, nhằm củng cố nội dung tuyên truyền, sử dụng PowerPoint thiết kế trò chơi tìm hiểu kiến thức về phòng chống tảo hôn qua các câu hỏi có file âm thanh đọc câu hỏi bằng tiếng Mông, file âm nhạc thay thế thời gian suy nghĩ và kiểm tra kết quả sau mỗi câu hỏi. Việc ứng dụng công nghệ trên trong tuyên truyền phòng chống tảo hôn phù hợp với thực tế vùng đồng bào dân tộc Mông, nơi không có internet, điện thoại thông minh và người dân còn chưa thông thạo tiếng phổ thông.

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm:

https://docs.google.com/presentation/d/1EaQb1jMKwsCMfEVkjjtp8dk9ZmzVJhky/edit?usp=drive_link&ouid=118308603936041272603&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1UHK4xMxeiF_7ijztawHsvP6gwSmNoKc7/edit?usp=drive_link&ouid=118308603936041272603&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1uK4Y01kBGTAF7Lsgc7n0Sq3YGSZp5YZU/edit?usp=drive_link&ouid=118308603936041272603&rtpof=true&sd=true

 

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video