Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Gia Lai với sản phẩm "Sử dụng phần mềm powerpoint để xây dựng trò chơi trong sinh hoạt Hội."

10/05/2024
Sử dụng phần mềm powerpoint để xây dựng trò chơi có sử dụng hình ảnh minh họa, âm thanh sống động, giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội, thúc đẩy sự sáng tạo và huy động sự tham gia của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 137
  • Tên sản phẩm: Sử dụng phần mềm powerpoint để xây dựng trò chơi trong sinh hoạt Hội.
  • Tác giả/Đối tượng: Trần Thị Mai Na, Siu H’ Ngát, Nguyễn Thị Lan Anh, Đặng Thị Thu Hà, Dương Thị Hảo; Tập thể;  Hội Phụ nữ Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai
  • Đơn vị: Hội LHPN tỉnh Gia Lai

Mô tả sản phẩm: Sử dụng phần mềm powerpoint để xây dựng trò chơi trong tổ chức sinh hoạt Hội. Đây là sản phẩm có sự khác biệt, chưa từng có trước đây trong công tác sinh hoạt Hội trên địa bàn thị xã Ayun Pa. Sản phẩm có sử dụng hình ảnh minh họa, âm thanh sống động, giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội, thúc đẩy sự sáng tạo và huy động sự tham gia của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm:

https://docs.google.com/presentation/d/1ocL3dYtZnwa_1xX2aB5LC5mRyIPjaR0i/edit?usp=drive_link&ouid=118308603936041272603&rtpof=true&sd=true

 

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video