Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn với sản phẩm “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng các file âm thanh, hình ảnh sử dụng trong tổ chức sinh hoạt hội viên phụ nữ"

09/05/2024
Dùng file âm thanh hoặc video clip thay thế cho hình thức triển khai truyền thống là bằng văn bản và đọc bằng miệng; sử dụng công nghệ AI chuyển đổi từ dạng văn bản sang giọng nói; sử dụng capcut để xuất bản clip, khi hoàn thiện được gửi tới chi hội trưởng thông qua nhóm Zalo hoặc đăng tải trên nhóm để các chi hội dễ dàng khai thác, phục vụ trong sinh hoạt. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 354
  • Tên sản phẩm: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng các file âm thanh, hình ảnh sử dụng trong tổ chức sinh hoạt hội viên phụ nữ.
  • Tác giả/Đối tượng: Phạm Thị Dung, Nguyễn Minh Phương, Triệu Thị Kim Vân, Vũ Anh Đức, Hoàng Thị Thanh Huyền; Tập thể; Cán bộ Hội, Hội viên, Hội viên danh dự; Hội LHPN Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  • Đơn vị: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn

Mô tả sản phẩm: Giải pháp được chúng tôi phát triển từ ý tưởng: Dùng file âm thanh hoặc video clip thay thế cho hình thức triển khai truyền thống là bằng văn bản và đọc bằng miệng. Để sản xuất được file âm thanh, chúng tôi sử dụng công nghệ AI chuyển đổi từ dạng văn bản sang giọng nói. Để sản xuất video clip, chúng tôi sử dụng phần mềm thông dụng là Cap cut. Các file âm thanh, video clip sau khi hoàn thiện được Hội gửi tới các chị em chi hội trưởng thông qua nhóm Zalo hoặc đăng tải trên fanpage Facebook, tài khoản Youtube của Hội để các chi hội dễ dàng khai thác, phục vụ trong sinh hoạt hội viên.

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm:

 

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video