Truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho hội viên phụ nữ tại Phú Thọ

25/11/2022
Ngày 22/11/2022, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Phú Thọ và Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và Phòng chống bạo lực gia đình tại 2 xã Tân Phú và xã Mỹ Thuận huyện Tân Sơn.
Các đại biểu tại buổi truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho hội viên phụ nữ tại Phú Thọ

Dự Hội nghị truyền thông có đồng chí Trương Thị Thu Thuỷ, UV ĐCT, Trưởng ban Gia đình xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam; Hội LHPN tỉnh Phú Thọ; Tòa án nhân dân tỉnh, Huyện uỷ; UBND huyện Tân Sơn và 320 đại biểu là thành viên ban quản lý địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, trưởng khu dân cư, ban công tác mặt trận, cán bộ Hội phụ cơ sở cùng người dân trên địa bàn 2 xã Tân Phú và Mỹ Thuận.

Tại buổi truyền thông, các đại biểu đã được nghe tuyên truyền về Luật về bình đẳng giới; Đồng thời được truyền thông về các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình, kỹ năng bảo vệ phụ nữ - trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình thông qua hình thức sân khấu hoá, biểu diễn tiểu phẩm, chơi trò chơi  Đuổi hình bắt chữ”, “Rung chuông vàng”.

Đại biểu tham gia và trả lời trong cuộc thi Rung chuông vàng tại Hội nghị truyền thông

Các nội dung của chương trình đã góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng lồng ghép tổ chức các hoạt động, nâng cao năng lực, sáng tạo trong giải quyết tình huống thực tế tại cơ sở cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở; đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, người cao tuổi, người có uy tín ở khu dân cư… Từ đó giúp mỗi người sẽ là những tuyên truyền viên tích cực về “Truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng Xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình”, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với Phụ nữ và trẻ em”.

Dịp này, đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã thăm, tặng quà 02 trẻ em mồ côi là Hoàng Ngọc Phú Quý và Hà Ngọc Tuân tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn.

Bạch Sáu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video