Truyền thông các vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của phụ nữ

02/04/2024
- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: Truyền thông chính sách BHYT, BHXH tự nguyện
- Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều
Quang cảnh chương trình tập huấn

- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: Truyền thông chính sách BHYT, BHXH tự nguyện

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, truyền thông chính sách BHYT, BHXH tự nguyện cho 80 cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ và người dân tại 11 phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Buổi truyền thông nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết, nghĩa vụ, quyền lợitính nhân đạo, nhân văn của chính sách BHYT, BHXH tự nguyện và các văn bản quy định của pháp luật có liên quan; mức đóng BHXH tự nguyện và các chính sách được hưởng lợi khi tham gia BHXH tự nguyện; các tiện ích khi sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh BHYT; hướng dẫn hội viên, phụ nữ cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số và dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công", góp phần thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng triển khai hướng dẫn nhân rộng mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” nhằm đạt được mục tiêu năm 2024, phấn đấu mỗi cơ sở Hội vận động thành lập và ra mắt từ 01-02 mô hình mới “Tổ phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện”, mỗi mô hình có ít nhất 6 thành viên, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông về giảm nghèo đa chiều năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cho 70 chi hội trưởng/chi hội phó, hội viên phụ nữ người DTTS thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Đak Đoa.

Quang cảnh hội nghị truyền thông

Chị em đã được nghe giới thiệu tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; triển khai phong trào thi đua “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững"; một số giải pháp hỗ trợ phụ nữ DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các học viên còn được phổ biến, định hướng tham gia, thụ hưởng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới,…

Qua đó giúp chị em được nâng cao kiến thức, hiểu rõ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thụ hưởng các chính sách, cơ chế giảm nghèo, an sinh xã hội; từng bước thay đổi “nếp nghĩ”, “cách làm”, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Qua đó, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và phong trào “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2024, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức hội nghị truyền thông về giảm nghèo đa chiều tại huyện Đức Cơ

Tuyết Nga, Btc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video