Tin hoạt động Hội

28/05/2023
- Hải Dương: Hội LHPN huyện Tứ Kỳ thăm, động viên chiến sĩ mới
- Điện Biên: Tập huấn đào tạo cán bộ nguồn tham gia triển khai Dự án 8
Hội LHPN huyện Tứ Kỳ tặng quà chiến sĩ

- Hải Dương: Hội LHPN huyện Tứ Kỳ thăm, động viên chiến sĩ mới

Nhằm động viên, khích lệ các chiến sỹ yên tâm, tích cực rèn luyện và học tập, Hội LHPN huyện Tứ Kỳ tổ chức đoàn công tác đi thăm, động viên các chiến sĩ có quê Hải Dương nhập ngũ năm 2023 đang huấn luyện tại Quân đoàn 2, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Hoạt động nhằm động viên chiến sĩ mới tiếp nối và phát huy truyền thống của địa phương, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người quân nhân, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tiếp tục đóng góp sức trẻ để xây dựng và phát triển quê hương.

Đoàn công tác huyện Tứ Kỳ thăm căng tin của các chiến sĩ

Dịp này, Hội LHPN huyện đã tặng quà tới đơn vị và các chiến sĩ mới nhằm khích lệ, hỗ trợ đơn vị trong công tác huấn luyện và sinh hoạt thường ngày. Đây cũng là hoạt động thiết thực tạo sự kết nối giữa “hậu phương” với “tiền tuyến”. Qua chuyến thăm giúp các gia đình có thông tin về tình hình sức khỏe, kết quả huấn luyện, rèn luyện của con em mình; nhắc nhở, động viên con em nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Điện Biên: Tập huấn đào tạo cán bộ nguồn tham gia triển khai Dự án 8

Trong 3 ngày, từ ngày 20-22/4/2023, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai một số nội dung, hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (gọi tắt là Dự án 8) nhằm đào tạo cán bộ nguồn tham gia triển khai Dự án 8 (TOT) trên địa bàn toàn tỉnh đối với 2 nội dung: Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới và hướng dẫn thành lập, vận hành tổ truyền thông cộng đồng cho hơn 60 đại biểu đại diện cho các cơ quan liên quan trong triển khai dự án.

Các đội báo cáo kết quả thực hành xây dựng Kế hoạch truyền thông tại Hội nghị hướng dẫn thành lập, vận hành tổ truyền thông cộng đồng

Các đại biểu đã được truyền tải các kiến thức về: Bình đẳng giới (khái niệm về giới; những định kiến giới; phân biệt đối xử về giới; khuân mẫu giới...), phân tích giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và lồng ghép giới ( 5 nội dung về phân tích giới:  Phân công lao động theo giới (vai trò của giới); Nhu cầu giới; Tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực; Sự tham gia vào quá trình ra quyết định; Các yếu tố ảnh hưởng/rào cản; 3 bước để thực hiện lồng ghép giới: Phân tích giới; Lập kế hoạch giới và thực hiện; giám sát và đánh giá; lồng ghép giới trong một số lĩnh vực; một số biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới).

Hoạt động tập huấn với mục đích giúp cán bộ các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện có đủ kiến thức và kỹ năng thực hiện lồng ghép giới trong các chương trình, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng tập huấn các nội dung về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện - đội ngũ giảng viên nguồn sẽ tiếp tục thực hiện các khoá tập huấn về bình đẳng giới tại cấp huyện, cấp cơ sở và thôn bản.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị hướng dẫn thành lập, vận hành tổ truyền thông cộng đồng

Đồng thời hướng dẫn thành lập, vận hành tổ truyền thông cộng đồng cho hơn 80 đại biểu là cán bộ, công chức Hội LHPN tỉnh, huyện, cơ sở. Qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông cơ bản; các loại hình truyền thông thường sử dụng; hỗ trợ kỹ thuật cho Tổ truyền thông; hướng dẫn hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng cho tuyên truyền viên Tổ truyền thông cộng đồng để Tổ hoạt động hiệu quả, đạt được mục đích: Tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phạm Thơm, Điện Biên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video