Tin hoạt động Hội

01/12/2022
- Hà Giang: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đối thoại với hội viên phụ nữ
- Phú Yên: Tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026
- Đắk Lắk: Triển khai tập huấn Dự án 8
Hội viên phụ nữ Hà Giang tham gia đối thoại với Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

- Hà Giang: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đối thoại với hội viên phụ nữ

Ngày 29/11/2022, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang Chu Thị Ngọc Diệp đã có buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Thanh vân, huyện Quản Bạ. Tại hội nghị đã có 15 ý kiến của hội viên phụ nữ tham gia đối thoại, tập trung về các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, kết nối tiêu thụ sản phẩm; nâng cao kiến thức cho phụ nữ về chăm sóc sức khoẻ; việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội, công tác thu nộp hội phí. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng chia sẻ, đề xuất các giải pháp xoá bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư... Các ý kiến được Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện Quản Bạ tiếp thu, trả lời thoả đáng, tạo được niềm tin, sự hài lòng của phụ nữ đối với  tổ chức Hội và cấp uỷ, chính quyền địa phương. Dịp này, bà Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã trao tặng cho Hội LHPN xã Thanh Vân 08 triệu đồng hỗ trợ mua máy tính.

- Phú Yên: Tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026

Chương trình tập huấn được tổ chức cho 139 cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp huyện và cấp xã. Qua đó quán triệt, triển khai các nội dung của Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng tổ chức Hội nhiệm kỳ 2022-2027, chỉ tiêu giám sát và phản biện xã hội, công tác giải quyết đơn thư, lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, một số chỉ tiêu, hoạt động và giải pháp thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ. Các học viên tham gia thảo luận sôi nổi về những điểm mới của Nghị quyết, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó đề xuất giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đề ra. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân nhấn mạnh, các cấp Hội cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong việc đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

- Đắk Lắk: Triển khai tập huấn Dự án 8

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai, lớp tập huấn Dự án 8 “Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em” cho 64 đại biểu các sở, ngành, Thường vụ, cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện; đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện; Chủ tịch Hội LHPN xã điểm triển khai dự án.

Hội nghị triển khai tập trung vào việc triển khai CTMTQG 1719, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Kế hoạch Dự án 8 năm 2022; kế hoạch chỉ đạo điểm các mô hình, hoạt động can thiệp của Dự án 8. Các giảng viên nguồn tham dự chương trình tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Kiến thức cơ bản về giới; phân tích giới và lồng ghép giới; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ; hướng dẫn thiết lập, vận hành Mô hình Tổ truyền thông cộng đồng; hướng dẫn thiết lập, vận hành Mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”; hướng dẫn thực hiện “Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia PTKT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025” và các văn bản có liên quan; hướng dẫn thiết lập vận hành CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi. Sau mỗi chuyên đề, lớp tập huấn thảo luận tham vấn ý kiến của đại biểu, học viên tham dự để trao đổi, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, hoặc những đề xuất, hiến kế những giải pháp, kinh nghiệm hay, sáng tạo để tổ chức, triển khai thực hiện Dự án có hiệu quả trong thực tiễn.

Phùng Thương, Thùy Dương, hgluinnie

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video