Tin hoạt động Hội

20/06/2024
- Phú Yên: Truyền thông, phổ biến kiến thức pháp luật và trợ giúp người khuyết tật
- Hà Tĩnh: Giám sát chuyên đề thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là phụ nữ và trẻ em
Bà Phạm Thị Thu Huyên, Trưởng Ban Tuyên giáo – Chính sách luật pháp Hội LHPN tỉnh chia sẻ các nội dung liên quan

- Phú Yên: Truyền thông, phổ biến kiến thức pháp luật và trợ giúp người khuyết tật

Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị truyền thông, phổ biến kiến thức pháp luật và trợ giúp người khuyết tật cho 70 đại biểu là hội viên phụ nữ, người khuyết tật thuộc địa bàn xã An Ninh Tây, Huyện Tuy An.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chia sẻ những vấn đề liên quan đến người khuyết tật; tình hình người khuyết tật Việt Nam hiện nay; những nguyên nhân có thể dẫn đến khuyết tật để chị em biết cách phòng tránh, đặc biệt là đối với phụ nữ lúc mang thai; trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với việc chăm sóc, tạo điều kiện cho người khuyết tật được tham gia vào hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn cách xác định đối tượng và chính sách trợ giúp đối với người khuyết tật để mỗi một người dân đều được hưởng chế độ dành cho người khuyết tật theo quy định của Nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị truyền thông tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa.

- Hà Tĩnh: Giám sát chuyên đề thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là phụ nữ và trẻ em

Hoạt động giám sát do Hội LHPN huyện Hương Khê tổ chức tại xã Gia Phố. Nội dung giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác triển khai tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là là phụ nữ và trẻ em theo quy định theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; trực tiếp thăm một số hộ gia đình có đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội trên địa bàn xã.

Đoàn giám sát làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Gia Phố

Thông qua giám sát kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân tồn tại trong việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách tại địa phương để từ đó đóng góp ý kiến, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa đổi chính sách nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em; đồng thời góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, xác định nhiệm vụ và sự chủ động của các cấp hội và cán bộ Hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách, góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em; thực hiện tốt chức năng đại diện của Hội LHPN trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em.

Ngọc Linh; Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video