Thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tại công an đơn vị, địa phương

09/11/2023
Đây là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an, tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong Công an nhân dân (CAND).
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị

Hội nghị diễn ra ngày 8/11 tại Hà Nội nhằm trang bị cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND những kiến thức cơ bản mang tính hệ thống và kỹ năng, nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; đồng thời trao đổi, thảo luận đề ra những biện pháp nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND thời gian tới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND, tổ chức tập huấn về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự tích cực vào cuộc của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an các đơn vị, địa phương trong quán triệt, triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị thời gian vừa qua.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nêu rõ: Trong giai đoan hiện nay, cần phải xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND vững mạnh, toàn diện, phát huy được vai trò chủ động tích cực trong công tác chỉ đạo, công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tại công an đơn vị, địa phương.

Do vậy, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em, có quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên; phát huy tốt vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong tham mưu, tổ chức hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình công tác về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ từng năm, từng giai đoạn; triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em cho các thành viên trong gia đình… 

Cần kịp thời thông tin các nội dung và kỹ năng nghiệp vụ về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ được trang bị trong quá trình tập huấn, nội dung trong chương trình buổi truyền thông tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ tại cơ quan, đơn vị; đồng thời cụ thể hóa việc hưởng ứng Tháng hành động bằng những hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Theo: http://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video