Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên phụ nữ

21/02/2023
- Sơn La: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cho cán bộ Hội cơ sở
- Hải Dương: Tập huấn kiến thức và hướng dẫn làm vi sinh IMO cho hội viên phụ nữ
- Hậu Giang: Nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ nông thôn
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2023

- Sơn La: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cho cán bộ Hội cơ sở

Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2023 cho 50 học viên là Phó Chủ tịch Hội LHPN, chi hội trưởng, chi hội phó các cơ sở trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 14/02 đến 18/02), các học viên được học tập 06 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác phụ nữ; Hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam và một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội phụ nữ cơ sở...

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên nắm được những kiến thức cơ bản đồng thời được trang bị kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại cơ sở; từ đó, góp phần vận động các hội viên phụ nữ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội, của địa phương.

- Hải Dương: Tập huấn kiến thức và hướng dẫn làm vi sinh IMO cho hội viên phụ nữ

Hội LHPN huyện Tứ Kỳ tổ chức tập huấn chuyển giao kĩ thuật làm men IMO để xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình cho 46 chị là chủ tịch Hội LHPN cơ sở và chủ nhiệm mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn. Chị em được hướng dẫn quy trình và trực tiếp thực hành cách làm vi sinh IMO từ những sản phẩm sẵn có cũng như học công thức để nhân bản vi sinh. Qua đó giúp cán bộ Hội cơ sở có thêm kiến thức để xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình để hướng dẫn hội viên, phụ nữ tại cơ sở cùng thực hành nhằm ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp góp phần thúc đẩy môi trường xanh – sạch – đẹp, tạo nền nông nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường.

Ứng dụng men vi sinh IMO để xử lý rác hữu cơ

- Hậu Giang:  Nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ nông thôn

Hội LHPN thị xã Long Mỹ vừa phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng truyền thông và quản lý nhóm cho nhóm phụ nữ nòng cốt tại thị xã Long Mỹ về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Qua đó giúp chị em hiểu rõ về những nguyên nhân cơ bản thường dẫn đến bạo lực gia đình, trong đó có nguyên nhân quan trọng là sự bất bình đẳng giới, định kiến giới trong các gia đình và xã hội; từ đó có ý thức về quyền của phụ nữ, vai trò của phụ nữ trong lên tiếng bảo vệ quyền của mình, đồng thời có kỹ năng ứng xử hài hòa giữa các thành viên trong gia đình để không phát sinh mâu thuẫn, bạo lực.

Học viên thảo luận nhóm - nhận diện nguy cơ bạo lực và giải pháp phòng chống BLGĐ tại buổi tập huấn

Theo chị Phan Thị Thanh Hương, ở ấp 1, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, nguyên nhân bạo lực đối với phụ nữ thường liên quan đến bất bình đẳng giới, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thân thể, nhân phẩm người phụ nữ. Để góp phần phòng chống bạo lực gia đình, bản thân chị rất tích cực trong tuyên truyền giúp chị em hiểu rõ nguyên nhân, cách xử lý để bạo lực gia đình không xảy ra. Bản thân gia đình chị cũng tự nguyện trở thành một “địa chỉ tin cậy” ở cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Thị xã Long Mỹ là một trong những địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình trong đó có sự tham gia tích cực của Hội LHPN và lực lương hội viên nòng cốt. Nhiều mô hình thiết thực như:“Địa chỉ tinh cậy”; CLB “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ phòng, chống bạo lục gia đình”,…do Hội xây dựng được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần tích cực cho địa phương thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Trần Thị An (Quỳnh Nhai); Phạm Thơm; Khánh Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video