Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

22/03/2023
Sáng 20/3, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự hội nghị.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo và các đại biểu dự hội nghị

Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Ban Thường vụ, cán bộ Ban Tuyên giáo, chính sách luật pháp, Văn phòng, Ban Xây dựng tổ chức Hội, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Hội LHPN tỉnh; Chủ nhiệm UBKT Hội LHPN các huyện, thị, thành phố.

Nội dung tập huấn gồm các căn cứ thực hiện công tác KTGS, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội; những lưu ý trong KTGS Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Hội LHPN Việt Nam truyền đạt các nội dung tập huấn.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và được giải đáp những điểm mới cũng như những vấn đề còn vướng mắc đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và công tác KTGS, giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Lớp tập huấn giúp các đại biểu được bổ sung kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Hội để vận dụng vào thực tiễn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra.

Baothanhhoa.vn

CÁC ĐỀ ÁN

Video