Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp để làm tốt vai trò của tổ chức Hội

24/03/2023
- Lạng Sơn: Ký kết Chương trình phối hợp về "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp"
- Bắc Giang: Ký kết phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giai đoạn 2023-2027

- Lạng Sơn: Ký kết Chương trình phối hợp về "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp"

Chiều ngày 20/3/2023, Liên minh Hợp tác xã, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa các đơn vị với sự chứng kiến và chỉ đạo của ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Các hoạt động phối hợp cụ thể giữa bốn ngành nhằm đẩy mạnh thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, chú trọng phát triển về số lượng và chất lượng; Đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh tổng hợp, gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Chủ động liên kết trong việc đầu tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp thu mua chế biến.

Chương trình phối hợp cũng nhằm tạo điều kiện và khuyến khích hình thành nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong sản xuất nông, lâm thủy sản, khuyến khích phát triển loại hình kinh tế hợp tác và kinh tế hộ với quy mô tích tụ ngày càng lớn, hiệu quả ngày càng cao, sản xuất ra các loại nông, lâm và thủy sản chất lượng, an toàn cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã yếu, trung bình trở thành những thành những hợp tác xã xếp loại khá, tốt trong những năm đến; thành lập mới hợp tác xã hoạt động có hiệu quả để đạt tiêu chí 13 trong Chương trình MTQG XD Nông thôn mới.

- Bắc Giang: Ký kết phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giai đoạn 2023-2027

Chiều 20/3/2023, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2027.

Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có nhiều hoạt động phối hợp có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong hoạt động hậu phương quân đội “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách…

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2027 Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội, Hội LHPN Việt Nam và địa phương phát động; Tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hậu phương Quân đội; Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, xây dựng đơn vị Quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Hội LHPN các cấp vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Mỹ Yến, Ban TG-CSLP Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video