Sổ tay hướng dẫn hoạt động "Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số"

07/04/2023
(Tài liệu tham khảo dành cho cán bộ Hội LHPN các cấp)

Tải tài liệu tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video